Żeglarstwo - podróże - sport

Drugiej takiej historii nie było

Wspomnienia Anny Rybczyńskiej i Ludomira Mączki Anna Rybczyńska, dyplomowany trener żeglarstwa, kapitan żeglugi śródlądowej i sternik morski, historyk polskiego żeglarstwa, zwana kiedyś “adwokatem Wagnera”, autorka wielu książek (prywatnie moja Mama) od końca lat dziewięćdziesiątych mieszkała w […]

Literatura

Brygida Helbig – Sekret kanapy

Bela z kolei wyciągała mnie na cmentarz. Od razu po studiach przyszła do naszej szkoły uczyć polskiego. Miała około dwudziestu  pięciu  lat,  a wyglądała o dziesięć lat starzej,  bo była gruba.  Pomyślałem: „Co mnie taka […]

Fotografia

Ryszard Kulka – malarstwo

Ryszard Kulka urodził się 1959 roku w Jarocinie. Uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1987 roku ukończył poznańską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, na której studiował malarstwo w pracowni prof. Jana Świtki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, […]