Literatura

Tadeusz Żukowski – KROPLA ŚWIATA

POSZUKIWACZE DUSZ Pustynne pokolenia kajały się popielejąc W gorących piaskach. Aż przyszliśmy my: Poszukiwacze ich dusz, drobnych jak pył. Przesiewom przez jedwabne płótna Nie było końca. Aż odsłoniliśmy dno Pustkowia: dinozaur świątyni bielał w ruinie. […]

Literatura

Dariusz Muszer – Pål Drugidom

Było sobie raz pewne babsko, które miało mocno przygłuchego męża, a że był z niego również niezły głupiec, kobieta interesowała się mężczyzną z sąsiedniego domu. A wołano na niego Pål Drugidom. Chłopak służący głuchemu zauważył, […]