„Gdzie skarb nasz, tam serce nasze”. Jest częścią projektu “Akademia Polskości – Wspólnota dziejów i kultury”, dofinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Zapraszamy wszystkich Czytelników do uczestniczenia w relacjonowanych na żywo, systematycznych otwartych wykładach na temat historii Polski, polskiej kultury i osiągnięć polskiej muzyki poważnej, prowadzonych przez wybitnych specjalistów: historyka prof. Andrzeja Nowaka – UJ, PAN i muzykologa Marka Dyżewskiego – b. rektora AM we Wrocławiu.

Wykłady przybliżają w atrakcyjnej formie unikatowość polskiej historii i myśli politycznej oraz polskiej kultury, opartych na wartościach chrześcijańskich, ofiarnym patriotyzmie, umiłowaniu wolności oraz na poszanowaniu odmiennych kultur i religii, na tle dorobku cywilizacji światowej.

Wykłady publikujemy także na portalu Polska Canada. Będą dostępne pod zakładką “Akademia polskości”

Projekt Akademia Polskości – wspólnota dziejów i kultury

.

Wykładowca – prof. Andrzej Nowak (ur. 1960) – profesor doktor habilitowany, wybitny historyk, sowietolog, znawca stosunków polsko-rosyjskich. Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN. Wykładał na uniwersytetach całego świata – m.in. w USA – Harvard, Columbia, Rice, w Wlk. Brytanii- Cambridge, London University, a także na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Tokio, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Uczestnik wielu konferencji naukowych i kongresów, m.in. w Sapporo, Kazaniu, Twerze, Moskwie, Paryżu, Londynie, Cambridge, Sztokholmie, Wenecji, Nowym Jorku, Budapeszcie, Rapperswilu i Brnie. Wybitny publicysta. W latach 1991-1994 był redaktorem naczelnym wywodzącego się z podziemnego ruchu wydawniczego czasopisma „Arka”, do 2012 r. był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego „ARCANA”. Jest autorem wielu książek, esejów, artykułów. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Zawsze zaangażowany w życie społeczno-kulturalne w Polsce. Od października 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Od kilku lat z inicjatywy Stowarzyszenia Solidarni 2010 prowadzi społecznie cykle wykładów: POLSKA-ROSJA: GEOPOLITYKA I TRUDNE SĄSIEDZTWO – 2012/2013, FILARY POLSKOŚCI – 2013/2014, LEKCJE HISTORII – 2014. Obecnie realizowany jest cykl pod tytułem „ HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ”. Wszystkie wykłady profesora Andrzeja Nowaka gromadzą licznych słuchaczy, są rejestrowane i udostępniane w postaci elektronicznej. Także cykl wykładów „PEJZAŻE POLSKIEJ PAMIĘCI”- 2011/2012 (organizatorem było stowarzyszenie Civitas Christiana) został zarejestrowany przez ekipę filmową Stowarzyszenia Solidarni2010.
wpp2018
.
Wykładowca – Marek Dyżewski (ur. 1946) – wybitny muzykolog, kompozytor, pianista, eseista specjalizujący się w tematyce muzycznej i patriotycznej, tłumacz, wykładowca akademicki. W latach 1990-1994 był rektorem wrocławskiej Akademii Muzycznej. Prowadził wykłady na wszystkich polskich uczelniach muzycznych , na kilku uniwersytetach oraz na seminariach, konferencjach i warsztatach towarzyszących ważnym wydarzeniom muzycznym. Gościnnie wykładał też w Bonn, Norymberdze, Hamburgu, Berlinie, Gandawie, Brukseli, Sankt Petersburgu, Nicei, Paryżu, Wiedniu i Waszyngtonie. W swych wystąpieniach ukazuje zjawiska muzyczne widziane w szerokim kontekście kultury, a więc w powiązaniu z innymi dziedzinami sztuki, a także z filozofią, estetyką i antropologią. Współpracując z Polskim Radiem tworzył dzieła sztuki radiowej, które za ich nowatorski kształt i wybitne walory artystyczne otrzymały szereg nagród i dwukrotnie reprezentowały polską radiofonię na światowym forum sztuki radiowej Prix Italia. Zarówno na antenie telewizyjnej, jak i radiowej, komentował największe odbywające się w Polsce międzynarodowe imprezy muzyczne: Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Międzynarodowy Konkurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego i Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Obsługę komentatorską Konkursu Chopinowskiego Rada Programowa Polskiego Radia uznała za „wydarzenie antenowe roku”. Jest autorem poetyzowanych przekładów (z łaciny, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego). Średniowieczny dramat liturgiczny „Ludus Danielis” w jego literackiej adaptacji (w oparciu o łaciński tekst z katedry z Beauvais) grany był przez Teatr Wielki w Warszawie – na scenie tego teatru i na wielu scenach europejskich. Był twórcą i przez szesnaście lat szefem artystycznym Dni Muzyki Starych Mistrzów, międzynarodowego festiwalu odbywającego się we Wrocławiu. Dwukrotnie przyznano mu Nagrodę Miasta Wrocławia (1987, 1994). Za wybitne dokonania w dziedzinie muzyki sakralnej w 2003r. otrzymał Nagrodę im. Św. Brata Alberta. Animator życia kulturalnego i muzycznego Wrocławia, wielki patriota i społecznik (udział i wprowadzenie do wielu koncertów m.in. podczas Festiwalu Oratoryjno – Kantatowego Wratislavia Cantans czy prowadzenie niezwykłych wykładów m.in. cykl Collegium Musicum). W latach 2013/2014/2015/2016 z inicjatywy Stowarzyszenia Solidarni 2010 prowadził społecznie w Warszawie cykle wykładów bogato ilustrowanych wykonaniami dzieł muzycznych: m.in. „Muzyka wpisana w los narodu”, „Boże prawdy w blasku piękna”. W 2015 roku komentował na bieżąco, dwukrotnie każdego dnia, cały przebieg konkursu chopinowskiego z kuluarów Filharmonii Narodowej dla TV Solidarni2010 pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Marek Dyżewski to postać wyjątkowego formatu, zawsze niezależny i wymagający od siebie i innych. Dla dobra Ojczyzny zdolny do najwyższych wyrzeczeń; uczy i mobilizuje, wciąż wskrzeszając ducha polskiej wyobraźni muzycznej. Mieszka we Wrocławiu.
apgst2017
.
My, Polacy, dobrze o tym wiemy, iż to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, zawdzięczamy naszym Królom Ducha. W dziełach, w których oni do nas przemawiają – słowem, muzyką, obrazem, symbolem i mitem – rozpoznajemy siebie, odkrywamy prawdę o nas samych.
Rzecz w tym, by dzieła te były przez nas poznawane i w jakiś sposób przeżywane. By znajdowały właściwe miejsce w naszej pamięci. Bliższemu poznaniu wybranych zjawisk polskiej kultury służą właśnie wykłady cyklu, którego motto „Gdzie skarb nasz, tam serce nasze” nawiązuje do słów Ewangelii (Mt. 6, 21).
Również sam styl wykładów harmonizuje z ewangelicznym nakazem „Duc in altum” – „Wypłyń na głębię” (Łk. 5,4). Marek Dyżewski zachęca słuchaczy do wgłębienia się w sensy i przesłania omawianych dzieł, pomaga zrozumieć ich funkcję jako „zwierciadło losu narodu” i ich znaczenie w sferze polskiej i europejskiej kultury.
Organizator: Stowarzyszenie Solidarni2010
.