Jacek Czajewski – Historia żeglarskiej Polonii

Wydany w Toronto “Zarys Historii Polonijnego Żeglarstwa” pióra Jana Zamorskiego i Zbigniewa Turkiewicza jest pionierską monografią poświęconą naszym rodakom, którym niełatwy los emigranta nie przeszkodził w realizacji żeglarskich pasji. Książkę charakteryzuje wielotematyczne bogactwo treści, co wynika z ogromnej różnorodności losów polonijnych żeglarzy, ich dokonań, miejsc zamieszkania i lat, w których działali. Znajdziemy w niej sylwetki współczesnych polonijnych żeglarzy, a także nestorów polonijnego żeglarstwa, nie wyłączając  eksploatujących własne jachty arystokratycznych jachtsmenów XIX w., jak np. hrabia Tyszkiewicz czy książę Czartoryski. Dalej omówiono polonijne kluby żeglarskie, ich jachty, najsłynniejsze regaty, wyprawy i zloty, w których brały udział, zdobyte nagrody i wyróżnienia, wydawane książki i periodyki, polonijne imprezy żeglarskie itp., itp. Osobny rozdział poświęcono Władysławowi Wagnerowi i zlotowi polskich jachtów na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, które stały się  jego drugą ojczyzną. Tę ładnie wydaną i bogato ilustrowaną ksiażęe można zamówić przez internet, a planowana jest jej kolejna, poszerzona edycja.

Żeglarska Polonia, zwłaszcza działająca na kontynencie Ameryki Północnej, spełnia niebagatelną rolę ambasadora Polski propagując osiągnięcia, kulturę, pracowitość, zaradność i patriotyzm  Polaków. Ta książka polonijnym żeglarzom po prostu już od dawna się należała.

Jacek Czajewski

Jan W. Zamorski, Zbigniew Turkiewicz, Zarys Historii Polonijnego Żeglarstwa, Wyd. White-Red Anchor Publishing Toronto 2015, Str. 212

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*