Polska Canada

W OBRONIE KARTY PRAW I SWOBÓD – Motion M-103

Przetłumaczona poniżej na język polski broszura została opublikowana przez samorzutnie zorganizowaną i nie posiadającą żadnych politycznych afiliacji grupę obywateli Kanady, którzy zaniepokojeni są próbami stłumienia podstawowej dla demokracji wolności słowa w odniesieniu do religii islamu […]