Polska Canada

Legendy Indian Kanady – Miasto umarłych

Kolumbię Brytyjską, najbardziej na zachód położoną prowincję Kanady, której obszar jest trzykrotnie większy od powierzchni Polski, zamieszkuje sto dziewięćdziesiąt osiem indiańskich plemion, obecnie określanych mianem “Pierwszych Nacji”. Najlepiej spośród nich są znane szczepy żyjące w […]

Pamięć

“Jestem gotów Panie”

– w drugą rocznicę śmierci Leonarda Cohena . https://youtu.be/CSmvvUNTtTc Dwa głosy o Leonardzie Cohenie To właśnie On był nam najbliższy. Kontestującym studentom, poetom, artystom i egzystencjalnym outsiderom lat siedemdziesiątych w PRL-u. Słuchaliśmy go dyskutując o […]

Najnowsze

Napoleon Bonaparte – PROROCZA MASKA

. Od tłumacza .Napoleon Bonaparte jest znany o wiele lepiej jako genialny dowódca, polityk i prawodawca niż jako pisarz, chociaż produkty jego pióra zajmują w druku około pięćdziesięciu tomów. Są to oczywiście głównie listy, rozkazy, obwieszczenia […]