Żeglarstwo - podróże - sport

Zenon Szostak – Rejs do Wolności

We wrześniu 1959 roku, w polskim żeglarstwie miał miejsce nielegalny – w świetle obowiązujących wówczas przepisów żeglugowych i granicznych – przypadek opuszczenia kraju przez żeglarzy na kabinowej joli mieczowej. Deportacja do Polski, prawie półroczny pobyt […]

Żeglarstwo - podróże - sport

Canada – The True North

  15,000Kms driven to locations in Western Canada: British Columbia, Alberta and a dip into Yukon. Flying drones in Canada’s National Parks is prohibited unless authorised. See here : http://bit.ly/2alXX68 and here : http://bit.ly/2aBBcgV for more details. Main Footage […]