Żeglarstwo - podróże - sport

Drugiej takiej historii nie było

Wspomnienia Anny Rybczyńskiej i Ludomira Mączki Anna Rybczyńska, dyplomowany trener żeglarstwa, kapitan żeglugi śródlądowej i sternik morski, historyk polskiego żeglarstwa, zwana kiedyś “adwokatem Wagnera”, autorka wielu książek (prywatnie moja Mama) od końca lat dziewięćdziesiątych mieszkała w […]