Felieton

Jan Tomkowski – Cena skandalu

Choć wydawać się to może paradoksem, dzieło sztuki docierało do właściwego odbiorcy szybciej, gdy poeci wymieniali rękopisy, malarze pracowali dla kościelnych i świeckich mecenasów, a o sławnych katedrach nie kręcono jeszcze filmów dokumentalnych. Trafiało może […]