Literatura

Aleksander Rybczyński – Kraków

Kraków . spocone czoło południa odbija się w pełni księżyca trudno było przetrwać między prawdą i kłamstwem dlatego staraliśmy się przemykać zmierzchem albo alejkami świtu przez Park Krakowski nasłuchując ptaków i zgrzytu tramwaju rozpędzającego się […]

Literatura

Tadeusz Żukowski – KROPLA ŚWIATA

POSZUKIWACZE DUSZ Pustynne pokolenia kajały się popielejąc W gorących piaskach. Aż przyszliśmy my: Poszukiwacze ich dusz, drobnych jak pył. Przesiewom przez jedwabne płótna Nie było końca. Aż odsłoniliśmy dno Pustkowia: dinozaur świątyni bielał w ruinie. […]