Felieton

Gra wiatrem …

XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (II) – – relacja Grażyny Banaszkiewicz W sztuce, w każdej sztuce najważniejsze jest to, co nas jakąś tajemną mocą porusza, co pozostaje niedefiniowalne, poza określonymi kanonami, tym, co […]

Najnowsze

“Poza wymianę wszelkich znaków”

XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (I) – relacja Grażyny Banaszkiewicz Komunikacja między ludźmi nie odbywa się jedynie za pomocą słów. Muzyka, a zwłaszcza dźwięk skrzypiec, wychodzą daleko poza wymianę wszelkich znaków – pisze w […]