Felieton

Krzysztof K. Karnkowski – Niemiecka piosenka

Wydarzenia, które zbiorowo określa się mianem „kryzysu migracyjnego” nie wzbudziły dotąd refleksji europejskich elit. Nie otrzeźwiły ich kolejne zamachy terrorystyczne. Reakcja Europy i świata to jedynie zmienianie zdjęć profilowych na społecznościowych portalach. Tłum euro-lemingów ogłosił […]