Świat

Grzegorz Kozyra – Kwintylian

Z cyklu „Mistrzowie sztuki wymowy” Mowy Cycerona były najlepszą lekcją dla retorów. Wiedzieli o tym najsłynniejsi mówcy i prawnicy starożytnego Rzymu. Marek Fabiusz Kwintylian, zaliczający się do elity prawniczej z I wieku n.e., był najświetniejszym […]