Godziny z Polihymnią

Grzegorz Kozyra – Antonio Vivaldi

Godziny z Polihymnią (12)   Antonio Vivaldi wydał Cztery pory roku w 1725 r. w Amsterdamie w obszernym zbiorze koncertów skrzypcowych opus 8, noszącym tytuł Il Cimento dell’ Armonia e dell’ Inventione (Spór między harmonią a wyobraźnią). […]