Felieton

Stefan Radziszewski – Ten okropny Ojciec Alojzy (II)

Buddyści sądzą, że świat jest iluzją, lecz Księga Rodzaju poucza nas, że jest on aluzją, zaczął nieśmiało Ojciec Alojzy. To z Paula Claudela, łypnął w stronę młodzieży, która ziewając łypnęła na niego znudzonym wzrokiem. Ojciec Alojzy wyczuwał w tym łypiącym spoglądaniu w jego stronę trochę […]