Literatura

Gaston Miron – Październik

Poeci Quebeku w przekładach Kazimierza Brakonieckiego [3] Gaston Miron (1928-1996) – najważniejszy poeta, twórca, intelektualista, działacz kulturalny i narodowy z kręgu literatury zaangażowanej w budowanie podmiotowości Quebeku w II połowie XX stulecia, który jako jedyny […]

Literatura

Michèle Lalonde – Speak White

Poeci Quebeku w przekładach Kazimierza Brakonieckiego [2] Michèle Lalonde (1937) – poetka i pisarka pięknie zaangażowana w obronę języka i tożsamości Quebekczyków, autorka kultowego, programowego dla ruchu odrodzenia Quebeku poematu ,,Speak White”, który wzbudził entuzjazm […]