Literatura

Wilhelm Ratuszyński – Mundek

Pierwsza część niezwykłego opowiadania. Jest napisane w formie listów kobiety, nawiązującej po latach kontakt z koleżanką z klasy, która wyemigrowała do Kanady. Dzięki tej korespondencji poznajemy historię Mundka, tajemniczego sąsiada, prawdziwego bohatera opowiadania Wilhelma Ratuszyńskiego. . Luty  [część pierwsza] […]

Literatura

Szymon Orzędała – Jerozolima

Słońce wstawało nad Jerozolimą, a całe ciało przeszywała monumentalna „Toccata i Fuga D-moll” Johanna Sebastiana Bacha. . W bocznej uliczce, pod cienką warstwą piachu odnalazł właz do katakumb. Odrzucił wieko i jednym susem znalazł się […]

Literatura

Artur Ułamek – Obok cienia

  Obok cienia Znalazłeś się obok cienia było już po trzeciej po południu nagle jak typowy cień z przyszłości ani jako odbicie ani jako dowód oczu czas przeszły wtórował skrzydłom z przyszłości przestrzeń wymacywała czas […]