EILEEN MENZEL – Mixed Media Artist

.

Dokumentacja współistnienia przestrzeni

Zawsze interesowało mnie poszerzanie przestrzeni, otwieranie okien i burzenie murów, dlatego z niepokojem oglądałem obrazy Eileen Menzel z cyklu “Ściany”. Okazało się, że Eileen stawiając transparentne mury nie zamyka świata w odizolowanych klatkach, starając się jedynie udokumentować współistnienie przestrzeni. Jej świat jest nadal światem harmonii, gdzie granice istnieją tylko po to, by wyznaczyć nieskończone możliwości poznania.

Eileen Menzel stosuje rozmaite techniki artystyczne; poprzez rysunek, malarstwo, fotografię i collage stara się uzyskać efekt, zadowalający jej pragnienie poznawcze i przekazujący doświadczenie artystyczne i egzystencjalne. Jak dla Alice Munro każda książka jest pierwszą książką, tak dla Eileen każdy obraz, jest pierwszym obrazem. To z pozoru banalne podejście do warsztatu, świadczy jednak o potrzebie kreatywnego rozpoznania własnej drogi twórczej, unikania schematów i lęku przez spoczęciem na laurach rutyny.

Potrzeba sięgania do źródeł historii sztuki, stosowania symboliki i metafory, umiejętność poruszania się po obszarach dobrze rozpoznanych wyróżnia Eileen od popularnej w kanadyjskiej sztuce maniery, ograniczającej się na ogół do odtwarzania świata, bez próby wzbogacenia go przez indywidualne, emocjonalne i intelektualne doświadczenia.

.

Aleksander Rybczyński 

Fot. Hanka Kościelska

…..

Eileen Menzel – Artist’s Statement

As a mixed media artist I create illusions of walls in structured spaces. Some are well-known places; others could be anywhere, inside or out, but usually in an urban setting. Regardless, each one reveals a narrative drawn from life’s experiences, my travels and from past and present current events.

I combine abstraction with representation to take liberties with reality and play with symbols or metaphors as they emerge. It is a material-based process using acrylics with various drawing methods, collage techniques and random supplies of textural surfaces including mylar. I build up and tear down the layers until an emotional and conceptual statement is made that may resonate with viewers.,

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*