Ludzie dla zwierząt

Mom leaves injured fawn behind, but the cameraman’s response is spectacular A deer doe abandoned one of her twin fawns, the fawn had injured leg and could not keep up with the mother. I do […]

Literatura

Gaston Miron – Październik

Poeci Quebeku w przekładach Kazimierza Brakonieckiego [3] Gaston Miron (1928-1996) – najważniejszy poeta, twórca, intelektualista, działacz kulturalny i narodowy z kręgu literatury zaangażowanej w budowanie podmiotowości Quebeku w II połowie XX stulecia, który jako jedyny […]