Wiktor Gołuszko – Hieros Gamos

  czyli Święte Gody: Epidemia szczepień

 fragment odsłony 4

 

Hieros Gamos łączy elementy teatru, tańca, muzyki, cyrku (ewolucje na kole Cyr) i filmu. Rzecz traktuje o kryzysowej sytuacji Ziemi i Ziemian (ekologicznej i nie tylko: globalny kryzys gospodarczy, kryzys klimatyczny, szóste masowe wymieranie gatunków, nadużycia medycyny przemysłowej, zagrożenia GMO, NWO, RFID, przejęcie rynku nasion przez koncerny, bezprecedensowy wzrost: długu publicznego, bezrobocia wśród młodych, wykluczenia społecznego, cen żywności, liczby umierających z głodu i głodujących, itd.) oraz o ludzkiej przemianie świadomości mogącej być na tę sytuację remedium. I co się z tym wiąże – możliwością nastania Nowej Cywilizacji.
Głównym przesłaniem sztuki jest transformacja świadomości, gdyż to jedynie ona jest gwarantem wyjścia z koleiny bezsilności i odzyskania suwerenności.

Hieros Gamos (gr.) oznacza Święte Gody, Święte Zaślubiny, misterium mitycznych zaślubin bóstw Nieba i Ziemi, np. Ozyrysa i Izydy, animusa i animy. Owe Zaślubiny są też metaforą zharmonizowania wewnętrznych sił życiowych jednostki. Gdy człowiek równoważy w sobie pierwiastek męski i żeński, wkracza w uniwersalny androginizm, otwierając tym samym bramę do głębszych pokładów samoświadomości. Mimo iż w języku polskim posiadamy odpowiednik tego pojęcia (jest nim hierogamia), dla potrzeb sztuki zachowałem oryginalne greckie nazewnictwo.

Samo słowo „misterium”, którego używam do zdefiniowania gatunku sztuki, współcześnie używane jest na określenie tajemnicy. Jednakże łaciński przekład mysteria, myein, myeis daje: initia, initiare, initiatio i niesie znaczenie inicjacji.
Misteria starożytne (dionizyjskie, Eleusis i inne) były ceremoniami inicjacyjnymi, w których biorący w nich udział doświadczał zmiany swojej relacji z Bogiem czy Boginią, doznawał przemiany świadomości – osiągał nowy stan umysłu przeniknięty poczuciem świętości. Podstawową ideą w misteryjnych rytuałach inicjacyjnych jest sąsiedztwo śmierci i duchowego odrodzenia, umierania i zmartwychwstania.

Misteryjne wtajemniczenia właściwe dla religii politeistycznych porównać można do pielgrzymek w systemie chrześcijańskim; przykładem mogą tu być pielgrzymki do Santiago de Compostela.

…………………………………

 

OSOBY (występujące w tym fragmencie)

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH – wieszcz, rapsod, bard. Charyzmatyczny, pełen natchnienia, ognia, bohaterstwa, dążenia, żarliwości. Długi, aksamitny płaszcz koloru indygo, cały pokryty złotymi gwiazdkami; na plecach wyhaftowana złota lira. Pełen czci dla swego Nauczyciela.

 

AQUARIUS HELIOPOLIS [1] – alchemik, mag, położnik ducha. Mentor, Nauczyciel Męczysława Mięsoducha. Długi do kostek, poszerzany u dołu fioletowy płaszcz z miękkiego, mieniącego się, przetykanego złotą nicią materiału. Na piersiach – słońce (jak u Trzech Króli), na plecach reprezentacja egipskiego oka Horusa [2], w ręku kaduceusz [3]. Ucieleśnienie prostoty.

 

MONTESKIUSZ – ubrany tak, jak mogłaby być ubrana postać historycznego Monteskiusza.

 

SANITARIUSZE – dwóch sanitariuszy ostrego oddziału epidemiologicznego ubranych w długie, zielone fartuchy do kostek, czepki, twarze chronione sanitarnymi przepaskami. Widoczne tylko oczy.

 

DUCH HIPOKRATESA – ucharakteryzowany tak, jak go przedstawiają rzeźby z czasów mu współczesnych. Ubrany zgodnie z tym, co wiadomo o sposobie ubierania historycznej postaci Hipokratesa i w dodatkowy atrybut świadczący o tym, że mamy do czynienia z duchem.

 

BONZAI PEOPLE – grupa szesnastu osób, równa ilość mężczyzn i kobiet. Ubrani zwyczajnie, różne zawody. Połowa z nich ma koronę cierniową i kod kreskowy na czole, druga połowa: drogowy znak zakazu wjazdu zamiast twarzy. Kod jest zespolony z koroną w ten sposób, że po nałożeniu na głowę przylega on do czoła.

 

Ludzie Bezdomni – przyodziani w odpowiadające ich byłym zawodom czy funkcjom społecznym ubrania, nieco sfatygowane.

OGNISTY PTAK – Indianka. Pełna szlachetności i godności w postawie, ubrana jak na obrazach Night Messenger czy Keepers of the sky Charlesa Frizzella.

 

PRIMUM NON NOCERE – lekarka. Wystający z kieszeni kitla, zwinięty stetoskop.

 

GIORDANO BENVENUTO – naukowiec-mistyk, specjalista od wolnej energii. Syntetyzuje wiele dziedzin: fizyka, filozofia, alchemia, biologia, archeologia, historia, astrologia i inne.

 

PINA TUBO [4] – zakonnica (pseudonim klasztorny znanej śpiewaczki kabaretowej Tiny Pubo). Ogromny kornet na głowie. Ubrana u góry jak siostra zakonna, od pasa w dół zaś, jak dziewczyna z kabaretu: stringi, kabaretki i szpilki.

 

KRAK A TAU [5] – ksiądz (miano kościelne, jakim się posługuje od chwili przyjęcia święceń kapłańskich były hodowca byków: Track a Cow). Sutanna, intensywnie czerwone buty. Paznokcie – czerwony manicure. Na plecach napis: KSIĄDZ  (tak jak u policjantów).

 

MILAGRO A JAR [6] – proaktywna prostytutka (w jej żyłach płynie królewska krew, jej przodkiem był nie kto inny, tylko sam Raja Mila Gor). Dojrzała kobieta przy kości, ucharakteryzowana, jak dziewczyny z ulicy St. Denis, przerysowany makijaż.

 

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD – terapeuta holistyczny, gej. Wysoki, przystojny, ubrany i ostrzyżony trendy, markowe okulary, kilkudniowy zarost.

 

NIP PESELKOPF – wojskowy. Mundur, bez czapki.

 

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ – żelazny kacerz, dysydent oficjalnej wersji rzeczywistości. Nieprzewidywalny, może głupi, może szalony, może świadomie szalony – nie wiadomo. Powiada o sobie, że posiada dyplom z Oświecenia, że obronił doktorat z nicości i że jest ograniczony jak prędkość światła. Ubiór – z tyłu spodnie i bluza w kolorowe romby, jak u arlekina; z przodu – jasne tło tkaniny pokrywają złociste pięcioramienne gwiazdy wielkości dłoni. Na głowie – kukla (błazeńska czapka z dzwoneczkami). Gdy rozkłada ręce i staje w rozkroku, ubiór wraz z czapką tworzą wielką pięcioramienną gwiazdę. Spodnie podtrzymywane przez wirtualne szelki. Czasami klaszcze jedną ręką.

 

 

 

[1] Heliopolis – potężny ośrodek rozwoju duchowego w starożytnym Egipcie.

 

[2] Horus – bóg egipski z głową sokoła, syn Ozyrysa i Izydy, często reprezentowany przez oko Horusa. Przedstawia się go jako tego, który czuwa nad równowagą między antagonistycznymi mocami i pomaga triumfować siłom światła.

 

[3] Kaduceusz – laska zwieńczona skrzydłami, wokół której zawijają się przeciwstawnie dwa węże, symbol profesji lekarskiej. Kaduceusz reprezentuje równowagę między przeciwstawnymi tendencjami wokół osi świata. Dlatego też uważa się go również za symbol pokoju.

W hinduskim Tantryzmie dwa splecione węże symbolizują wędrówkę Kundalini przez dwie poboczne nadi: Ida i Pingala, skręcone wokół głównej osi energetycznej: Sushumna.

Wąż pojawia się też na tronach papieży, faraonów, królów i królowych, w szamańskich totemach i jest jednym z najważniejszych archetypów ludzkiej Duszy.

 

[4] Pinatubo – czynny wulkan na Filipinach. Erupcja w 1991 roku spowodowała śmierć około 800 osób.

Pubo zaś jest przedrostkiem wywodzącym się z łacińskiego słowa pubis – okolica łonowa.

 

[5] Krakatau – wyspa znajdująca się w Indonezji; aktywny wulkan. W 1883 roku miała miejsce jedna z największych erupcji wulkanu (i katastrof żywiołowych w ogóle) w dziejach ludzkości. W wyniku erupcji zginęło około 40 000 ludzi.

Tau – grecka litera, której forma przypomina krzyż. Krak a Tau można odczytać jako Krak od Krzyża lub też Krak z Krzyża (taką dawniej pisownią się posługiwano, by określić miejsce pochodzenia danej osoby  przykładem: Tomasz a Kempis = Tomasz z Kempis). Track a Cow (ang.) – ścigać, osaczyć krowę.

 

[6] Milagro (hiszp.) – cud; a jar (ang.) – słój, dzban. La jarre (fr.) – gliniany dzban; ajar pisane razem (ang.) – rozchylony, półrozwarty. Z kolei w języku polskim jar (z tureckiego – przepaść, rozpadlina) oznacza dolinę i może przywodzić na myśl wyżłobiony w Ziemi kielich – symbol kobiecości.  W staropolskim słowem jar określano też wiosnę. Tak więc MILAGRO A JAR można odczytać jako: Cud z Jaru, Cud Kobiecości ale też: Rozchylony Wiosenny Cud. Skądinąd JAR czytane na wspak daje: RAJ.

…………………………………………………………………..

 

 

PINA TUBO

Czytałam kiedyś, że budżet marketingowy kompanii farmaceutycznych przekracza kilkakrotnie ich budżet badawczy. Wówczas przeszłam nad tym do porządku dziennego, nie zadając sobie pytania o wymowę etyczną tych cyfr.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Zwróć też uwagę na różne oblicza marketingu: na przykład pojawiające się cyklicznie w prasie wielkie nagłówki o zagrożeniu ludności grypą – ptasią, świńską, samolotową, samochodową, rowerową, kajakową czy inną.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

I rytualne zjawiska towarzyszące: pokazywane w telewizji sterylne laboratoria, jakiś obrzędowy rekwizyt w postaci zdechłego ptaka, wywiad z zawsze wiarogodnym kapłanem-naukowcem w białym fartuchu, obrazy służb miejskich ogradzających na czas kwarantanny banderolami lubiany i uczęszczany akwen wodny, zbliżenie kamery na napis: „Ognisko ptasiej grypy, wstęp wzbroniony”.

PRIMUM NON NOCERE

Zazwyczaj wystarcza to zupełnie, by wprowadzić atmosferę zagrożenia i zawiesić zdrowy rozsądek.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Stąd już tylko krok, by wysłać dziatwę szkolną na szczepionkową rzeź.

MILAGRO A JAR

Dotarty harmonogram rutynowego opychania towaru.

NIP PESELKOPF

A też typowo wojskowa strategia zastraszania i dezinformacji.

OGNISTY PTAK

Widzę jedynie systematyczne zastraszanie człowieka naturą.

GIORDANO BENVENUTO

W pewnym sensie, technologia musi straszyć naturą – wynika to z jej redukcyjnego definiowania samej siebie. Przedstawianie natury, jako groźnej, niebezpiecznej, systemu odpornościowego człowieka, jako niewydolnego reliktu zapewnia jej niekończący się rozkwit.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Niekończący się rozkwit… Powiedz lepiej: galopującą metastazę!

Na scenę wbiegają galopem sanitariusze, niosą na drążkach trumnę. Podbiegają do Monteskiusza i wkładają go sprawnie do trumny. Zamykają wieko, schodzą na salę i biegną do głównego wyjścia, znikają za drzwiami. Gdy go wkładają do trumny, Monteskiusz śpi i nie reaguje. Jednak gdy niesiona z nim trumna jest już na sali, zaczyna walić w wieko i ścianki.

MONTESKIUSZ

Otwórzcie łajdaki! Słyszycie! Nawet człowiek nie może sobie spokojnie poleżeć na ławce!

PRIMUM NON NOCERE po zniknięciu sanitariuszy

Pewnie go teraz zaszczepią.

NIP PESELKOPF

Długo chłop nie pociągnie.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Ponoć opracowali szczepionkę na bezdomność.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

No właśnie, nie bądźmy tacy negatywni. Są przecież dobre strony szczepień. Na przykład szczepionki, które ostatnio podają – i to całkowicie za darmo! – bezdomnym. Ci, co się zaszczepili nie dźwigają już krzyża bezdomności – powrócili do domu Pana!

NIP PESELKOPF

W rzeczy samej: odnotowano sporo zgonów.

PINA TUBO

Brak mi słów!.. Jak to się dzieje, że ludzie nie reagują na te okropieństwa?!

GIORDANO BENVENUTO

Ludzka niechęć do samodzielnego myślenia – tradycyjny gwarant sukcesu tego i jemu

podobnych systemów.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

I woda na młyn dla wszystkich tyranii świata. Hitler był tego doskonale świadom, pisząc: „Jakie to szczęście dla rządzących, że ludzie nie myślą!”

NIP PESELKOPF

Najlepszą fortecą dla tyranów jest bierność ludu, mawiał Machiavelli.

GIORDANO BENVENUTO

Zainfekowany religią technokracji uważnie cię wysłucha, zdecydowanie potępi nikczemne praktyki, a następnie, wygłaszając po drodze pełne oburzenia mowy przeciwko szczepieniom, popędzi do przychodni, by w dwójnasób szczepić siebie i swoje dzieci!

KRAK A TAU

Dla wielu szczepienie jest aktem rytualnym, stanowiącym żelazny repertuar życia społecznego. Wizyta u lekarza i przyjęcie zastrzyku odgrywa tę samą rolę, co dawniej pójście do Kościoła i przyjęcie komunii świętej.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Liczy się tylko „tu i teraz” – kwiczą ze strauchfnością co bardziej „uduchowieni”, idąc na szczepionkowy ubój. (kwiczy przez chwilę)

PRIMUM NON NOCERE

Ten eugeniczny proceder ciągnie się, odkąd istnieje medycyna allopatyczna. Hiszpańska „grypa”, która pochłonęła pięćdziesiąt milionów istnień po pierwsze – nie powstała w Hiszpanii, tylko w Ameryce w wyniku szczepień idących na front I wojny światowej wojskowych, po drugie – nie była żadną grypą, tylko bakteryjnym zapaleniem płuc.

MILAGRO A JAR

Depopulacja obywateli od zawsze była oczkiem w trójkątnej głowie rządzących.

NIP PESELKOPF

Hitlerowskich naukowców-zbrodniarzy eksfiltrowano po II wojnie do Ameryki w ramach Operacji Paperclip, by kontynuowali swoje doświadczenia już nie w obozach, lecz pod gołym niebem. Cały przemysł, który potem powstał, a który dziś określamy mianem Big Pharma, Big Energy, Big Food, Big Tech, Big Chemical jest pokłosiem hitlerowskiej ideologii.

PRIMUM NON NOCERE

Podczas II wojny światowej Fritz ter Meer pracował dla koncernu farmaceutycznego IG Farben, testując nowe preparaty na więźniach w obozach Auschwitz-Birkenau. Skazany w Norymberdze na 7 lat, dzięki wstawiennictwu Rockefellerów wyszedł po 2 latach, by objąć stanowisko prezesa koncernu Bayer.

Mikrobiolog i poseł do Reichstagu Kurt Blome uśmiercał więźniów Auschwitz-Birkenau,

używając sarinu. Sądzony i uniewinniony w Norymberdze, przeniósł się w ramach Operacji Paperclip do Ameryki i pracował dla Korpusu Wojsk Chemicznych nad bronią chemiczną i biologiczną. To tylko niektórzy, było ich więcej.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Teraz już nie potrzebują obozów, mają do dyspozycji całą armadę środków eksterminacji i cichych wojen: katastrofy „naturalne”, głód, susza, epidemie szczepień, chemtrails, GMO, chemiczne dodatki w żywności korporacyjnej, w kosmetykach, fluor w wodzie, wszechobecne pestycydy, herbicydy, konserwanty, emulgatory, wzmacniacze smaku, sztuczne barwniki, przeciwutleniacze, słodziki, hormony wzrostu, antybiotyki, metale ciężkie, glifosat… Można wyliczać bez końca.

PINA TUBO

Niedawne badania krwi pobranej z pępowin noworodków w USA i Europie wykazały skażenie ponad dwustoma toksycznymi substancjami.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ piejąc z zachwytu, klaszcząc i mlaszcząc

Zrównoważony rozwój! Zrównoważony rozwój!

GIORDANO BENVENUTO

Nasza cywilizacja cierpi na uwiąd myślenia! Myślenie zapędzono w ślepy mechanistyczny zaułek.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

W tym pięknym zakątku galaktyki nie wiedzieć czemu, zachwyt wzbudza – uprawa płaskoziemu.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Ludzie zapomnieli o etyce i miast sięgać gwiazd z zapałem porównują się do tego, co niższe.

OGNISTY PTAK

Ludzkie plemię zapomniało o tym, co stanowi źródło jego siły – o Wakan Tanka, o Wielkim Duchu.

MILAGRO A JAR

Doszło do takiego zdziczenia, że każdy, kto mówi o czymś więcej, niż o własnym chlewie wzbudza zwierzęcy strach.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Ideałem współczesnego człowieka stał się nie geniusz renesansu czy wielki duchowy bohater, lecz wyspecjalizowany robot.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ  

Chodzi po scenie  jak Robocop, zatrzymuje się i wskazując ręką telewizory, zasieki i wieżyce, zwraca się do widowni

Telewizja, media, zasieki, wieżyce – ludzkiej myśli strażnice!

MILAGRO A JAR

Słuchajcie, ale to w końcu szczepienia zatrzymały epidemie. Tak, czy nie?

PRIMUM NON NOCERE

Epidemie znikły prawie całkowicie z powierzchni Ziemi zanim szczepionki pojawiły się na rynku. Takie są dane Światowej Organizacji Zdrowia.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

I stało się to nie za sprawą szczepień, lecz za sprawą polepszenia warunków bytu a mianowicie higieny.

PRIMUM NON NOCERE

Najgroźniejsza epidemia, którą znam, to epidemia szczepień.

OGNISTY PTAK

Nie ma gorszej zarazy, niż ludzka obojętność i bierność.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Ostatni hit to tak zwane szczepionki skojarzone: sześć w jednej! Sześć albo i więcej szczepionek w jednym zastrzyku!

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ reklamowo i zwycięsko

Weź skojarzoną i przestań kojarzyć!

GIORDANO BENVENUTO

Fakt godny uwagi: współczesne szczepionki są podobne do dawnych jedynie z nazwy. Technologia dwudziestego pierwszego wieku zasadza się na produkcji syntetycznego czy genetycznie zmodyfikowanego DNA, który służy jako podkład informacyjny. Oznacza to, że DNA szczepionek łączy się z naszym DNA. Mamy więc do czynienia z ingerencją modyfikującą  ludzkie dziedzictwo genetyczne. A dzisiejsza nauka nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą skutki tych modyfikacji dla nas i naszego potomstwa.

NIP PESELKOPF

Technologia dwudziestego pierwszego wieku pozwala też wszczepiać tzw. transpondery, mikrokomputery z ciekłego kryształu, które można sterować elektronicznie z zewnątrz – poprzez stacje nadawcze czy satelity.

PRIMUM NON NOCERE

Co oznacza jedno: szczepienie jest dzisiaj równoznaczne z instalowaniem w naszym organizmie prawdziwej anteny nadawczo-odbiorczej.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Technologia pędzi do przodu w sposób zupełnie szalony i niekontrolowany: forsowany przez elity transhumanizm włamuje się do życia drzwiami i oknami. Dzisiaj w rzekomych szczepionkach podstępnie wstrzykują ludziom RNA, GMO, grafen, nanocząstki i inne paskudztwa.

GIORDANO BENVENUTO

By za pomocą sieci 5G połączyć cię z ich Internetem rzeczy, gdzie sam w końcu staniesz się rzeczą. Ich rzeczą!

MILAGRO A JAR

Cała ta nachalna propaganda strachu i wstrzykiwanie siłą do twego organizmu koktajlów z technognoju odcina Cię od Twojej duszy na amen.

PINA TUBO

Stajesz się sterowanym z zewnątrz, namagnesowanym cyborgiem niewiele mającym wspólnego z człowiekiem.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ wzrusza ramionami

Zwyczajne znakowanie bydła.

MILAGRO A JAR

Dajcie spokój! (wzdraga się) W takim towarzystwie to i Big Brother wydaje się nieszkodliwym barankiem.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Najwyraźniej, otwarły się zupełnie nowe możliwości w dziedzinie notorycznej inwigilacji i manipulacji społeczeństwa.

…………………………………………..

 

NIP PESELKOPF

Media donosiły ostatnio, że w Stanach umiera rocznie około dwóch milionów ludzi, z czego – według oficjalnych oszacowań – ponad piętnaście procent odchodzi z tego świata z powodu chorób jatrogennych!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

W USA jest to główna przyczyna śmierci. Każdego roku około trzysta tysięcy ludzi umiera z powodu pomyłek personelu lekarskiego, nieudanych interwencji chirurgicznych, infekcji złapanych w szpitalach i efektów ubocznych lekarstw!

PRIMUM NON NOCERE

Sytuacja reszty świata nie odbiega zbytnio od cytowanych w tych statystykach proporcji.

GIORDANO BENVENUTO

Oszacowano, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat około osiem milionów ludzi zmarło z powodu prawidłowo – podkreślam: prawidłowo – przypisanych i zażytych leków.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

To się nazywa wydajność! Mogą iść w szranki z obozami zagłady!

GIORDANO BENVENUTO

Dawniej potrzebowali obozów śmierci do swoich eksperymentów i była za to wyroki śmierci w Norymberdze. Dzisiaj Ziemia stała się obozem śmierci, gdyż uprawiają swój ludobójczy proceder zupełnie bezkarnie na całej Planecie, cieszą się społecznym prestiżem i są sowicie wynagradzani.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Gdy ludzie trąby, niepotrzebne ni obozy ni bomby! (do widzów) Zatem…witajcie w obozie śmierci!

PRIMUM NON NOCERE

Warto może dodać, że te szacowane przecież w milionach ofiar dane są mocno zaniżone – cyfry nie zdają bowiem  sprawy z długoterminowych skutków ubocznych przyjmowanych lekarstw.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Okoliczność ta wpływa niestety na dalszy wzrost ceny leków.

MILAGRO A JAR

A to jakim cudem?!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Firmy farmaceutyczne kalkulują koszt możliwych procesów sądowych, jakie mogą je czekać w następstwie wprowadzenia na rynek szkodliwych medykamentów i porównują te wyniki ze spodziewanymi zyskami. Następnie podnoszą cenę leku tak, by zrekompensować sobie wydatki z tytułu przewidywanych odszkodowań. (przez scenę, w głębi przechodzi duch Hipokratesa)

NIP PESELKOPF

W światowym rankingu najbardziej lukratywnych gałęzi przemysłu, szacowany na bilion dolarów Big Pharma zajmuje poczesne drugie miejsce, zaraz po zbrojeniowym.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Idą chłopaki łeb w łeb! Pieniądze pochodzące z handlu narkotykami stanowią ponad dwie trzecie – dwie trzecie! transakcji giełdowych. Ta kasa jest potrzebna do równowagi. Bez niej system finansowy zwyczajnie by się zapadł. Jeśli do tego dodamy zyski z handlu truciznami, które zwie się lekami i z handlu bronią, mamy pełniejszy obraz neoliberalnej ekonomii.

OGNISY PTAK

Neoliberalna ekonomia to machina zagłady społeczeństwa.

GIORDANO BENVENUTO

Prawdziwym eldorado są też naukowe badania nad antidotum, którego nigdy się nie znajduje. W ciągu trzydziestu lat wydano na znalezienie lekarstwa na raka okrągłą sumkę ponad dwóch bilionów dolarów. A przecież w świecie nauki i w środowiskach medycznych wiadomo, że istnieje skuteczna terapia nowotworów. I to bez żadnych skutków ubocznych!

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Nikt przy zdrowych zmysłach nie zabija kury znoszącej złote jaja.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

W dziwnych czasach żyjemy, gdzie więcej ludzi żyje z raka niż na niego umiera.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH cytuje

„I niemal wszyscy umierają przez lekarstwa a nie przez choroby.” – Ten komentarz Molierowskiego Beralda nie stracił niestety nic ze swej aktualności.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Kalecz, by leczyć! – niezawodna recepta zdrowia dla wszystkich. Wpierw szczepionki, potem lekarstwa mające cię leczyć z komplikacji spowodowanych otrzymanymi szczepionkami, następnie leki na powikłania powstałe w wyniku przyjmowania uprzednio lekarstw i jeśli przedtem nie wyzioniesz ducha – lądujesz w szpitalu, gdzie otrzymujesz pożegnalną porcję prochów, by mogli cię wypatroszyć na organy. Kalecz, by leczyć!

PINA TUBO

Słuchając was, ciągle nie mogę pojąć, jak to się dzieje, że ludzie – nade wszystko zaś lekarze – milczą i nie protestują! Przecież to ludobójstwo w majestacie prawa!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Omerta siostro. Światowa omerta.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Wszyscy wszędzie wszystko wiedzą i w swych kątach cicho siedzą.

PINA TUBO

Chodzi przecież o ich życie, o zdrowie ich dzieci! Czy to za mało!? Czego im jeszcze trzeba, by powstali i sprzeciwili się szaleństwu zła!?

PRIMUM NON NOCERE

Oficjalne media są kontrolowane i pojedyncze głosy nie mają szans przebicia. Lecz świadomość ludzi się zmienia i wielu odwraca się od jatrogennego systemu, by skierować się ku terapiom naturalnym. A lekarze? – No cóż, jedni są zapewne niedoinformowani i działają w dobrej wierze, inni zaś nie chcą znać prawdy i nie protestują w trosce czy to przywileje, czy o zwyczajne przetrwanie. Wystąpienie publiczne w tej kwestii jest jednoznaczne z końcem zawodowej kariery.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Znowu cisną mi się na usta, napisane przecież wieki temu słowa Beralda: „Wielu lekarzy podziela powszechne mniemania, co przynosi im korzyści, inni – znają prawdę, lecz chcą ciągnąć zyski z medycyny. Doktor Czyściel to typowy lekarz, od stóp do głów, sztywno trzymający się zasad, których wartości nigdy nie śmiał zakwestionować. Wyprawi cię na tamten świat z najlepszą wiarą i zabijając zrobi tylko to, co byłby gotów zrobić własnej żonie i dzieciom, a jeśli by zaszła taka potrzeba – także samemu sobie”.

MILAGRO A JAR

Jest przecież jakiś sposób na wyjście z tej matni!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Perspektywy były i są, lecz póki co – ich szanse realizacji nikłe. Wspierany przez skorumpowane rządy system cieszy się pozycją absolutnego hegemona i głuchy jest na jakiekolwiek propozycje dialogu.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Kamaryle, koterie, kasty-kliki-klany: ludzie-parkany.

PRIMUM NON NOCERE

Rozwiązaniem jest oczywiście medycyna zdrowia, która leczy przyczyny chorób i im zapobiega. Około trzy czwarte kosztów leczenia mogłyby być w ten sposób pominięte.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Szczepionki to tylko czubek góry lodowej. Jeśli uda ci się uniknąć zarazy szczepionek, to zatrują Ci wodę fucking fracking, spryskają cię chemtrails, nafaszerują patogennym GMO, ogłupią pestycydami, konserwantami, fluorem, aspartamem i innymi zmieniającymi gospodarkę hormonalną świństwami.

KRAK A TAU

Rozmawiałem o chemtrails z wieloma inteligentymui skądinąd ludźmi. Na ogół mówią, że nie wierzą w chemtrails. Albo też z pobłażaniem się uśmiechają, wybaczając mi moje nieszkodliwe „dziwactwo”.

NIP PESELKOPF

Tu nie chodzi o wiarę tylko o dobrą wolę – chęć obserwacji, bez uprzedzeń i ogłupiających a priori. Wystarczy uważnie obserwować niebo. Nie trzeba wyższego wykształcenia. Nawet dziecko to zobaczy. Ale wiadomo – im bardziej człowiek sformatowany przez system, tym mniej widzi.

MILAGRO A JAR
Spojrzeć w niebo? – Dziś tego nikt nie robi. Są zajęci telewizją i wyścigiem szczurów.

GIORDANO BENVENUTO

Większość ludzi zachowuje się tak, jak dostojnicy kościelni za czasów Galileusza, którzy odmawiali spojrzenia przez teleskop na Księżyc ponieważ „wiedzieli”, że tam nie można nic zobaczyć.

PRIMUM NON NOCERE

I dotyczy to nie tylko chemtrails, ale i szczepionek, GMO…

Rozlega się kapela ludowa, grająca dożynkowe melodie. Wchodzi grupa ludzi (Bonzai People) w żółtych kombinezonach z tworzywa pokrywającego ich od stóp do głów, w kaskach i maskach gazowych (można się wzorować na ubiorze „rolników” Monsanto). Niektórzy mają narzucone na kobinezon tradycyjne sukienki czy kubraki ludowe. Niosą duży bochen chleba przed sobą, śpiewając: „Plon niesiemy plon”. Przemaszerowują i nikną  po przeciwległej stronie sceny. Gdy idą, na muzykę nakłada się entuzjastyczny głos komentatora.

KOMENTATOR

W doroczne święto dożynek rolnicy świętują i we wszystkich zakątkach polski niosą z dumą i uroczyście tradycyjny bochenek chleba, który – by iść z duchem czasu – nazwali: „Terminator”.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Obecnie koncern Monsanto wykupuje spółki nasienne i jest w przededniu uzyskania patentów na wszystkie nasiona świata.

PINA TUBO

Z ich technologią Terminator i policją genetyczną żywność Planety już dziś należy do Monsanto.

PRIMUM NON NOCERE

Dziś żywność, jutro ludzkość. Wszystkie nowe szczepionki zawierają genetycznie zmodyfikowane DNA, do którego prawa mają pewne korporacje. Stąd już tylko krok, by rościły one sobie prawa do człowieka, który otrzymał ich szczepionkę. Jesteśmy prywatną własnością banków i korporacji.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Genetyczne niewolnictwo stoi tuż za człowieka progiem.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

A otumaniony dwunóg do fastfooda idzie jeść spokojnie za rogiem.

PRIMUM NON NOCERE

GMO to największy eksperyment naukowy w dziejach ludzkości. Nikt nie zna następstw tego eksperymentowania i są dowody wskazujące na to, że może ono spowodować wygaśnięcie życia na ziemi.

GIORDANO BENVENUTO

Przeprowadzanie eksperymentu naukowego bez wiedzy i zgody osób, na których test jest przeprowadzony jest przestępstwem a nie żadną nauką, jest jawnym deptaniem naszych fundamentalnych praw: prawa człowieka i praw konstytucyjnych.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ entuzjastycznie

Z każdym dniem stajemy się coraz bardziej wolni! Wolni od jakichkolwiek praw!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
A u podstaw tej filantropijnej działalności: nasza dobra znajoma – prywatyzacja.

KRAK A TAU

Patent! Cała Planeta, geny, żywność, życie są dziś o-pa-ten-to-wa-ne!

MILAGRO A JAR

Jesteśmy patentowanymi durniami!

NIP PESELKOPF

Opatentować życie! – Strategia zniewolenia skuteczniejsza niż okupacja i wojny!

MILAGRO A JAR

W jednej z prowincji Boliwii – Cochabamba przez jakiś czas sprywatyzowano wodę a potem nawet deszczówkę. Picie deszczówki bez zezwolenia było przestępstwem. Możecie sobie wyobrazić?!

PINA TUBO

Sprywatyzowali nam życie golden boye.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Od prywatyzacji, od wojny, od głodu, od wolego rynku…

RAZEM

Wyzwól nas Panie!

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Gdyby tylko człowiek chciał, więcej serca… (wzdycha)

PRIMUM NON NOCERE

Powracając do zapobiegania i leczenia – myślę, że nadszedł czas, by poszerzyć nasze horyzonty w kwestii tego, czym jest sztuka leczenia i otworzyć się na metody terapeutyczne innych kultur.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Już starożytni Chińczycy praktykowali takie profilaktyczne podejście do leczenia i płacili

praktykującemu sztukę akupunktury za utrzymywanie ich przy dobrym zdrowiu. Jeśli zaś pacjent zachorował, to lekarz albo płacił choremu, albo tracił i pracę i płacę.

GIORDANO BENVENUTO

Rzecz w tym, by rzeczywiście służyć i rzeczywiście pomagać: nie dyskryminować innych metod

leczenia, tylko połączyć wszystkie w jedną, wielką – mającą wspomóc chorego – syntezę.

PRIMUM NON NOCERE

Aż w przyszłości człowiek wybierze samoleczenie i pełną odpowiedzialność za stan swego zdrowia. Uzdrowienie to proces transformacji świadomości. Prawdziwy lekarz to pacjent.

OGNISTY PTAK

To spojrzenie bliskie sercu plemieniu Ognistego Ptaka. Ale i wasz Albert Schweitzer mawiał: „Prawdziwy lekarz, to lekarz wewnętrzny. Większość lekarzy nie zna tej nauki, która jednakże funkcjonuje tak dobrze”.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Piękny Ideał, do którego możemy tylko zmierzać.

Światło na scenie również maleje do prawie całkowitych ciemności. Z ekranu znika zdjęcie Lobotomiasza i zaczyna się emisja serwisu informacyjnego, pojawiają się Wiadomości o Stanie Planety.

 

WIADOMOŚCI O STANIE PLANETY

Wiadomości przygotowane podobnie jak telewizyjne, rozpoczynają się charakterystyczną, krótką czołówką. Przy rozwinięciach każdego tytułu, ekran za plecami prezentera pokazuje nagłówek (wytłuszczony w tekście) i adekwatne do poruszanego tematu zdjęcia czy fragment reportażu. (Dane liczbowe są drugorzędne, liczy się obraz – dobitna egzemplifikacja  słów).

Dobry wieczór państwu. Oto doniesienia o stanie Planety.

 

Śmierć lasów

Jak co dnia – uległo dziś zniszczeniu ponad osiemdziesiąt tysięcy hektarów lasów równikowych. W każdej sekundzie z powierzchni Ziemi znika obszar lasów wielkości boiska piłkarskiego.

Jeżeli byśmy skupili wszystkie lasy równikowe Ziemi w jednym miejscu, to te – jak je się słusznie zwie – płuca Planety zmieściłyby się na terytorium mniejszym od Stanów Zjednoczonych. W ciągu każdego roku znika obszar starodrzewu równy połowie wielkości terytoriom Polski. 71 krajów świata nie posiada już lasów pierwotnych, dziewiczych. W Stanach Zjednoczonych nietkniętych pozostało jedynie 4% rosnących tam kiedyś lasów. Obecnie Kongres Brazylijski głosuje projekt ustawy, który zredukuje powierzchnię lasów Amazonii o 50%. Świat bez płuc jest kwestią jutra.

 

Śmierć oceanów

Jak podaje magazyn TIME, z powodu działalności człowieka Morze Śródziemne jest obecnie w około dziewięćdziesięciu procentach martwe. Ocean Atlantycki znajduje się w podobnej sytuacji.

Według Nature Geoscience oceany ulegają zakwaszeniu w tempie 10-krotnie szybszym niż w okresie masowego wymierania gatunków morskich 10 milionów lat temu. Geological Society podaje, że postępujące zakwaszenie oceanów zwiastuje załamanie biologiczne morskiego ekosystemu przed końcem obecnego stulecia.

 

Szóste masowe wymieranie gatunków

Uważa się za normalne wygaśnięcie 25 GATUNKÓW w ciągu wieku. Ten stały poziom był zachowany w naturze przez trzysta milionów lat.

W dwudziestym wieku tempo wyginięcia wzrosło OD 2 DO 10 MILIONÓW GATUNKÓW na wiek (w zależności od cytowanych źródeł)! W wyniku działalności człowieka, w przeciągu jednego wieku Ziemia straciła około 30% wszystkich gatunków, roślinnych i zwierzęcych. Znikło aż 75% odmian roślin jadalnych.

Ostatni raz tego typu masową zagładę gatunków można było zaobserwować w epoce zniknięcia dinozaurów i piątego masowego wymierania gatunków 65 milionów lat temu. Rytm  wymierania roślin i zwierząt jest już około 100 razy szybszy, niż w tamtych czasach. I jeśli się utrzyma osiągnie wartość 10 000 razy większą w najbliższych dziesięcioleciach. Naukowcy uważają, że jesteśmy świadkami i uczestnikami szóstego masowego wymierania gatunków. Tym razem przyczyną zagłady jest człowiek.

Wyczerpanie zasobów naturalnych

Przez ostatnie trzydzieści lat jedna trzecia zasobów naturalnych Planety została skonsumowana. Przy obecnym tempie wydobycia szacuje się, iż rezerwy żelaza, cynku i magnezu będą wyczerpane za około piętnaście lat, zaś światowe rezerwy ropy wystarczą na około dwadzieścia pięć lat.

Już teraz obserwatorzy i konsumenci odnotowują rekordowe ceny ropy i jej pochodnych.

 

Syndrom masowego ginięcia pszczół

Od kilku lat pszczoły giną miliardami. Ich śmierć może oznaczać koniec rodzaju ludzkiego

Epidemia o rozmiarach planetarnych dotyka tym razem pszczoły. Miliardami opuszczają one ule, by już do nich więcej nie powrócić. W przeciągu kilku miesięcy znikło od 60 do 90 % pszczół w USA, w Kanadzie opustoszało 40 %  uli, w Niemczech jedna czwarta kolonii pszczół została zdziesiątkowana, w niektórych przypadkach straty są szacowane na 80 %. Ten sam scenariusz powtarza się we wszystkich krajach Europy.

 

Najpoważniejszą konsekwencją zjawiska jest załamanie produkcji warzyw, owoców i zboża. Istnienie 80 % owoców, warzyw i kwiatów jest zależna od zapylania pszczół –  trzy czwarte kultur żywiących ludzkość zależy od pracy tych owadów.

Albert Einstein powiedział: “Jeśli pszczoły miałyby wyginąć, ludzkości pozostałoby zaledwie kilka lat życia.” Ten sam werdykt usłyszeliśmy z ust naukowców w  2010 roku. Ostrzegli oni, że jeśli populacja pszczół nadal będzie traciła na liczebności, ludzkości zostaną 4 lata – po czym nastąpi globalna klęska głodu.

Były to Wiadomości o Stanie Planety.

DUCH HIPOKRATESA podchodzi do rampy, zwraca się do widowni

Szukacje przyczyny wszystkich przyczyn. Szukajcie przyczyny przyczyn… (schodzi ze sceny)

MILAGRO A JAR

Świat bez płuc jest kwestią jutra.

OGNISTY PTAK

Lecz jest to świat bez jutra.

PRIMUM NON NOCERE

Niebieska Perła umiera na naszych oczach.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Asfalt! Asfalt, über alles! Nie ma rządów! Rządzi szmalec!

MILAGRO A JAR

Jeszcze trochę i jedyne lasy jakie pozostaną to lasy bilbordów.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

A jedyny klimatem – klimat korzystny dla korporacyjnych inwestycji.

PINA TUBO

Istniejący system stał się tykającą bombą zegarową, który zagraża życiu na Planecie.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD dwuznacznie

Wolność i demokracja.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Masowa depopulacja.

KRAK A TAU

Kontrola i manipulacja.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Propaganda strachu i elektroniczna inwigilacja.

NIP PESELKOPF

Zwyczajny faszyzm i pacyfikacja. –

PINA TUBO

Czasami odczuwam miażdżącą bezsilność wobec całej tej sytuacji.

MILAGRO A JAR

Mnie szokuje inna cicha globalizacja, globalizacja znieczulicy – ludzie przechodzą całkowicie obojętnie obok tych apokaliptycznych faktów.

OGNISTY PTAK

Człowiekowi, który czuje – niepotrzebne fakty. Całym swoim jestestwem doświadcza on cierpienia ludzkości i Planety.

 

Wiktor Gołuszko

.

O autorze:

IMG_20170804_145259

Wiktor Gołuszko jest poetą, pisarzem, kompozytorem, prelegentem, doradcą ds. rozwoju potencjału twórczego. Wydał tomik prozy: “Ulisses”, publikował w pismach literackich i społeczno-kulturalnych, takich jak ZESZYTY LITERACKIE, Nieregularne Pismo Kulturalne KWARTALNIK, NEUROKULTURA – medium zaangażowane, Magazyn Literacki MINOTAURYDA, Portal Społeczno-Artystyczny EPRAWDA, Pismo Społeczno-Literackie WAKAT, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny PISARZE.PL, Magazyn Literacko-Artystyczny HELIKOPTER, kwartalnik KRYTYKA LITERACKA, kwartalnik literacko-artystyczny AFRONT, MEDIUM PUBLICZNE i inne. Jego wiersz: “Ostatnia Wieczerza” wszedł w skład antologii poezji polskiej poświęconej Beethovenowi, która znalazła się w biografii kompozytora zatytułowanej: “Beethoven – Próba Portretu Duchowego” autorstwa Adama Czartkowskiego. Obecnie artysta ukończył pracę nad misterium: “Hieros Gamos czyli Święte Gody” – sztuką z pogranicza poezji i teatru, do której skomponował również muzykę. Blog autora:

Blog Wiktora Go

Subskrybcja
Powiadomienie
0 Komentarze
Inline Feedbacks
View all comments