Tomasz Trzciński – 153 rocznica Powstania Styczniowego

Screenshot 2016-01-23 12.28.04

153 lata temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło w Warszawie, stolicy Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim Powstanie Styczniowe. Polska inteligencja, szlachta i lud porwały się do nierównej, szaleńczej walki przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Po stoczeniu ponad 2 tysięcy zaciekłych, heroicznych bitew powstanie upadło, wywołując straszne skutki: wielotysięczne zesłania na Sybir, ogromną konfiskatę polskiego mienia i potężną rusyfikację, która miała na celu wyplenienie dalszej patriotycznej postawy wśród polskiego społeczenstwa. Bilans tego największego zrywu narodowościowo wyzwoleńczego jest do dzisiaj przedmioem zaciekłych sporów hisoryków i tak jak wówczas, również i dzisiaj wywołuje skrajne polemiki, sklaniając nas do głębokich przemyśleń. Jedno pozostaje jednak pewne – właśnie dzięki tej wielkiej odwadze, przyplaconej militarną klęską podtrzymany został Duch polskiego narodu, z jego bólu i cierpienia zrodziła się siła woli do przetrwania i zachowania kultury, i ostatecznego wyzwolenia Polski spod zaborów w roku 1918.
Cześć i Chwała Bohaterom! Pamiętamy o Was, nasi wspaniali Przodkowie!
To dzięki waszej ofierze, walce i bezkompromisowej postawie powstało 55 lat później wolne polskie Państwo. Wasze idee i marzenia ziściły się i zrodziły później siłę, i ideały do walki o polską niepodległość, także w drugiej połowie XX wieku, gdy w morkach PRL-owskiego komunizmu wydawało się że wszystko jest już stracone. Wasza ofiara i męczeństwo nie poszły na marne. Dzisiaj mówimy i myślimy o Was: Nasi Bohaterowie. Będziecie żyli w pamięci narodu polskiego, przetrwacie następne stulecia. Chwała pokonanym!

.

Styczniowi Powstańcy

.
Bohaterowie płonącego nieba
Zaciekłych, rozpaczliwych bitew
Przelanej za słuszną sprawę polskiej krwi
Za Wolność
Naszą przyszłość
I niepodległą Pamięć
Miejcie nadal odwagę i siłę
Czuwajcie nad nami
By wspierać nas w drodze z Syberii
Przez oblodzone, zdradliwe rzeki
Nieskończone lasy i bagna
Z nieludzkiej ziemi za horyzontem
Która wybiła tak wiele życia w Duchu
I skazała nas na tę pustynię
Dajcie nam siłę
Byśmy mogli odrodzić się na nowo
Do życia w Kraju
Który był Waszym największym marzeniem
Módlcie się za nami
Idziemy po Waszych śladach
Jesteśmy w drodze do domu
Już niedaleko.

.
Tomasz Trzciński, 22 stycznia 2016

.

Zbigniew Herbert: Przesłanie Pana Cogito, Memento – Polskim Bohaterom i Żołnierzom Wyklętym

Bohaterom Powstania Styczniowego 1863 – To Heroes of the 1863 Uprising

tomasz-trzcinski.info

Subskrybcja
Powiadomienie
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Popularne
Inline Feedbacks
View all comments
Mariusz W.
8 years ago

Warto z okazji tej rocznicy obejrzeć na YouTube polski film o Powstaniu Styczniowym pt. „Szwadron” (1992) https://www.youtube.com/watch?v=ZwnJn3f5fhI