Literatura

Jan Tomkowski – Mój pamiętnik literacki [9]

Po Anecie została mi spora paczka listów, trochę rysunków, jakaś akwarelka i maszynopis gotowej już książki. Jej pomysłodawcą był właściwie Edward Kolbus z Wydawnictwa Łódzkiego, który opublikował antologię „Kaskaderzy literatury” poświęconą Hłasce, Bursie, Wojaczkowi, Stachurze, […]

Polska Canada

Kazimierz Głaz – Irlandzki zamek

Miałem kiedyś bliskiego przyjaciela Irlandczyka. Nazywał się Eddie Plunket. Poznaliśmy się w Vence, bo jako artysta malarz mieszkał tam razem ze swoją żoną Glorią, która była  z Toronto. Pochodził  ze starej arystokratycznej rodziny lordów Dunzane. […]

Notatki

Dariusz Muszer – Alfredzik

Z cyklu: Notatki na blankietach . Alfred J. nie pamiętał tak dokładnie, za co kolegium orzekające do spraw wykroczeń przyłożyło mu sto dwadzieścia godzin pracy na rzecz miasta. Uważał, że postępowanie władz w stosunku do […]