Literatura

Jan Tomkowski – Mój pamiętnik literacki [9]

Po Anecie została mi spora paczka listów, trochę rysunków, jakaś akwarelka i maszynopis gotowej już książki. Jej pomysłodawcą był właściwie Edward Kolbus z Wydawnictwa Łódzkiego, który opublikował antologię „Kaskaderzy literatury” poświęconą Hłasce, Bursie, Wojaczkowi, Stachurze, […]

Mój pamiętnik literacki

Jan Tomkowski – Mój pamiętnik literacki [2]

Tak, oczywiście, że chciałem zadebiutować tomem wierszy. Kiedy miałem siedemnaście lat. Wierzyłem, że powinien nazywać się „Historia miłości”, potem zastąpiłem ten tytuł imieniem dziewczyny – bardzo wówczas oryginalnym. Był pomysł, lecz wiersze jakoś nie przychodziły. […]