Wiktor Gołuszko – Hieros Gamos czyli Święte Gody

Historia usidlenia i przebudzenia Męczysława Mięsoducha

Przyczyna przyczyn – fragment odsłony siódmej

 

Hieros Gamos łączy elementy teatru, tańca, muzyki, cyrku (ewolucje na kole Cyr) i filmu. Rzecz traktuje o kryzysowej sytuacji Ziemi i Ziemian (ekologicznej i nie tylko: globalny kryzys gospodarczy, kryzys klimatyczny, szóste masowe wymieranie gatunków, nadużycia medycyny przemysłowej, zagrożenia GMO, NWO, RFID, przejęcie rynku nasion przez koncerny, bezprecedensowy wzrost: długu publicznego, bezrobocia wśród młodych, wykluczenia społecznego, cen żywności, liczby umierających z głodu i głodujących, itd.) oraz o ludzkiej przemianie świadomości mogącej być na tę sytuację remedium. I co się z tym wiąże – możliwością nastania Nowej Cywilizacji.
Głównym przesłaniem sztuki jest transformacja świadomości, gdyż to jedynie ona jest gwarantem wyjścia z koleiny bezsilności i odzyskania suwerenności.

Hieros Gamos (gr.) oznacza Święte Gody, Święte Zaślubiny, misterium mitycznych zaślubin bóstw Nieba i Ziemi, np. Ozyrysa i Izydy, animusa i animy. Owe Zaślubiny są też metaforą zharmonizowania wewnętrznych sił życiowych jednostki. Gdy człowiek równoważy w sobie pierwiastek męski i żeński, wkracza w uniwersalny androginizm, otwierając tym samym bramę do głębszych pokładów samoświadomości. Mimo, iż w języku polskim posiadamy odpowiednik tego pojęcia (jest nim hierogamia), dla potrzeb sztuki zachowałem oryginalne greckie nazewnictwo.

Samo słowo „misterium”, którego używam do zdefiniowania gatunku sztuki współcześnie używane jest na określenie tajemnicy. Jednakże łaciński przekład mysteria, myein, myeis daje: initia, initiare, initiatio i niesie znaczenie inicjacji.
Misteria starożytne (dionizyjskie, Eleusis i inne) były ceremoniami inicjacyjnymi, w których biorący w nich udział doświadczał zmiany swojej relacji z Bogiem czy Boginią, doznawał przemiany świadomości – osiągał nowy stan umysłu przeniknięty poczuciem świętości. Podstawową ideą w misteryjnych rytuałach inicjacyjnych jest sąsiedztwo śmierci i duchowego odrodzenia, umierania i zmartwychwstania.

Misteryjne wtajemniczenia właściwe dla religii politeistycznych porównać można do pielgrzymek w systemie chrześcijańskim; przykładem mogą tu być pielgrzymki do Santiago de Compostela.

————————————————

 

OSOBY

(występujące w tym fragmencie)

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH – wieszcz, rapsod, bard. Charyzmatyczny, pełen natchnienia, ognia, bohaterstwa, dążenia, żarliwości. Długi, aksamitny płaszcz koloru indygo, pokryty złotymi gwiazdkami; na plecach wyhaftowana złota lira. Pełen czci dla swego Nauczyciela.

 

Ludzie Bezdomni

Przyodziani w odpowiadające ich byłym zawodom czy funkcjom społecznym ubrania, nieco sfatygowane.

 

OGNISTY PTAK – Indianka. Pełna szlachetności i godności w postawie, ubrana jak na obrazach Night Messenger czy Keepers of the sky Charlesa Frizzella.

 

PRIMUM NON NOCERE – lekarka. Wystający z kieszeni kitla, zwinięty stetoskop.

 

GIORDANO BENVENUTO – naukowiec-mistyk, specjalista od wolnej energii. Syntetyzuje wiele dziedzin: fizyka, filozofia, alchemia, biologia, archeologia, historia, astrologia i inne.

 

PINA TUBO1– zakonnica (pseudonim klasztorny znanej śpiewaczki kabaretowej Tiny Pubo). Ogromny kornet na głowie. Ubrana u góry jak siostra zakonna, od pasa w dół zaś, jak dziewczyna z kabaretu: stringi, kabaretki i szpilki.

 

KRAK A TAU2– ksiądz (miano kościelne, jakim się posługuje od chwili przyjęcia święceń kapłańskich były hodowca byków: Track a Cow). Sutanna, intensywnie czerwone buty. Na plecach napis: KSIĄDZ  (tak jak u policjantów).

 

MILAGRO A JAR3– proaktywna prostytutka (w jej żyłach płynie królewska krew, jej przodkiem był nie kto inny, tylko sam Raja Mila Gor). Dojrzała kobieta przy kości, ucharakteryzowana, jak dziewczyny z ulicy St. Denis, przerysowany makijaż.

 

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD – terapeuta holistyczny, gej. Wysoki, przystojny, ubrany i ostrzyżony trendy, markowe okulary, kilkudniowy zarost.

 

NIP PESELKOPF – wojskowy. Mundur, bez czapki.

 

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ – żelazny kacerz, dysydent oficjalnej wersji rzeczywistości. Nieprzewidywalny, może głupi, może szalony, może świadomie szalony – nie wiadomo. Powiada o sobie, że posiada dyplom z Oświecenia, że obronił doktorat z nicości i że jest ograniczony jak prędkość światła. Ubiór – z tyłu spodnie i bluza w kolorowe romby, jak u arlekina; z przodu – jasne tło tkaniny pokrywają złociste pięcioramienne gwiazdy wielkości dłoni. Na głowie – kukla (błazeńska czapka z dzwoneczkami).

 

PIELGRZYMI COMPOSTELI – grupa dwunastu osób, muszle Saint Jacques przypięte na piersiach.

 

—————————————–

(1) Pinatubo – czynny wulkan na Filipinach. Erupcja w 1991 roku spowodowała śmierć około 800 osób. 
Pubo zaś jest przedrostkiem wywodzącym się z łacińskiego słowa pubis – okolica łonowa.

(2) Krakatau – wyspa znajdująca się w Indonezji; aktywny wulkan. W 1883 roku miała miejsce jedna z największych erupcji wulkanu (i katastrof żywiołowych w ogóle) w dziejach ludzkości. W wyniku erupcji zginęło około 40 000 ludzi. 
Tau – grecka litera, której forma przypomina krzyż. Krak a Tau można odczytać jako Krak od Krzyża lub też Krak z Krzyża (taką dawniej pisownią się posługiwano, by określić miejsce pochodzenia danej osoby  przykładem: Tomasz a Kempis = Tomasz z Kempis). 
Track a Cow (ang.) – ścigać, osaczyć krowę.

(3) Milagro (hiszp.) – cud; a jar (ang.) – słój, dzban. La jarre (fr.) – gliniany dzban; ajar pisane razem (ang.) – rozchylony, półrozwarty. Z kolei w języku polskim jar (z tureckiego – przepaść, rozpadlina) oznacza dolinę i może przywodzić na myśl wyżłobiony w Ziemi kielich – symbol kobiecości.  W staropolskim słowem jar określano też wiosnę. Tak więc Milagro a Jar można odczytać jako: Cud z Jaru, Cud Kobiecości ale też: Rozchylony Wiosenny Cud. Skądinąd JAR czytane na wspak daje: RAJ.

 

————————————————————————————————————–

 

Zza kulis słychać śpiew. Wchodzi grupa 12 Pielgrzymów Composteli, śpiewając: Ignis Natura Renovatur Integri*. Niektórzy z kijami pielgrzyma w rękach, inni ubrani na modłę średniowieczną. Obydwie grupy (Ludzie Bezdomni i Pielgrzymi Composteli) pozdrawiają się bratersko.

LUDZIE BEZDOMNI
Pozdrowienie pielgrzymom Composteli!

PIELGRZYMI COMPOSTELI
Pozdrowienie poszukującym!

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ patrząc na pielgrzymów
Ci przynajmniej dokądś zmierzają.

OGNISTY PTAK
Pojawiający się pielgrzymi. – To dobrowróżbny znak. 
Pielgrzymi dołączają się do grupy, pełni wewnętrznego skupienia siadają, rozpakowują prowiant i zaczynają się posilać.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Fajnie, że sobie pośpiewaliśmy, zawszeć to raźniej. Do pewnego momentu, w naszym wolnym,
orwellowskim świecie (wskazuje na kamerę na wieży) można sobie dzisiaj nucić takie rzeczy. Czegoś mi jednak ciągle brakuje w tej układance. Nawet, jeśli wspólnota, wzajemna pomoc, pokój, kooperacja są rozwiązaniem, to przecież ludzie jakoś nie garną się spontanicznie do tego typu działań. A gdyby teraz ktoś chciał je wprowadzić odgórnym dekretem, zostałyby najzwyczajniej w świecie odrzucone jak przeszczep, obcy organ, którego organizm nie akceptuje, mimo że może mu ratować życie. Żeby to miało sens, impuls musi wyjść z człowieka tak, jak drzewo wyrasta z ziemi. I tu pojawia się pytanie kluczowe: – Czego brak, czego trzeba, żeby człowiek chciał chcieć?

OGNISTY PTAK patrząc na pielgrzymów
Pielgrzymka to wyraz tęsknoty człowieka za Wielkim Duchem. To, czego pielgrzym szuka
wędrując do sanktuarium, to wewnętrznego doświadczenia zjednoczenia z Wielkim Duchem, komunii ze świętością istnienia.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Tak rozumiana, każda peregrynacja staje się prawdziwą wewnętrzną odyseją.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH zagadkowo i z humorem
Jeśli pytanie jest dla nas jasne, to świat – czy, jak mówi Ognisty Ptak: „Wielki Duch” – dostarcza nam niezawodnie odpowiedzi. Często dzieje się to nader szybko i w zaskakującej formie – poprzez zbiegi okoliczności.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Rzecz w tym, by mieć oczy i uszy szeroko otwarte, by nie rozminąć się z przeznaczonym nam synchronizmem.

MILAGRO A JAR
Słuchajcie, przecież odpowiedź jest przed nami! – Pielgrzymi!

KRAK A TAU
I ich poszukiwanie doświadczenia świętości.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Aquarius Heliopolis, mój przyjaciel i mentor, rozmawiając ze mną kładł nacisk na fundamentalne znaczenie wewnętrznego doświadczenia boskości, doświadczenia mistycznego. Mówił, że jeśli Ziemia ma przetrwać i nowe społeczeństwo się pojawić to ludzkość musi się skierować w kierunku poszukiwania Oświecenia. Jedynie doświadczenie Iluminacji gwarantuje takie przestrojenie naszej biologii i naszego systemu wartości, że człowiek zaczyna w sposób naturalny żyć w harmonii ze sobą, innymi, Duchem, przyrodą, kosmosem.

PRIMUM NON NOCERE
I tu stajemy oko w oko z – tak drogą Hipokratesowi – przyczyną przyczyn. To właśnie życie w stanie nieoświeconym jest źródłem wszystkich ludzkich problemów.

OGNISTY PTAK
Obudzić się. To wszystko. Koniec i początek. Przyczyna przyczyn.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Koniec matrixa – dyrdumfiksa i lot! – Lot Feniksa!

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Wraz z Oświeceniem pojawia się otwartość serca, współczucie i chęć służenia; osoba oświecona zaczyna doświadczać miłości wszechogarniającej, bezwarunkowej, o wiele głębszej, niż ta, do której przywykliśmy.

KRAK A TAU
Nietzche, Heraklit i inni mówili przecież o tym samym: o rozbłysku Płomienia Wieczności, o Ogniu wewnętrznym, o tym, że Budda, Chrystus, Zaratustra i inni Mistrzowie żyją w każdym z nas.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Fajnie brzmi o tym Płomieniu i Mistrzach, ale obserwując dotychczasową historię – za wiele ich nie było. A jak już byli, to na ogół marnie kończyli. I dwunogi drapieżca stoi dokładnie tam, gdzie stał przed wiekami. Zamiast maczugi ma teraz bomby, lasery i inne bajery i każdego roku morduje i skazuje na głodową śmierć miliony swoich współbraci!

PINA TUBO
W 2012 roku sto dwanaście państw torturowało swoich obywateli i obywatelki! Sto dwanaście!! A przecież nie żyjemy w średniowieczu, to się dzieje dzisiaj! W kwietniu 2013 roku w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ sto pięćdziesiąt pięć państw zagłosowało za przyjęciem traktatu o handlu bronią!!! Tylko trzy zagłosowały przeciwko traktatowi. Państwa, które żyją w całkowitym pokoju na Ziemi można policzyć na palcach jednej ręki! Cywilizacja! O czym w ogóle mówimy!!!

KRAK A TAU
Emerson powiedział, iż rasa ludzka umrze na cywilizację.

NIP PESELKOPF
Człowiek to unikatowy przykład największego kosmicznego paradoksu: żywej skamieliny.

OGNISTY PTAK
Gdy nadchodzi po temu czas, z poczwarki powstaje motyl. I ludzka skamielina także w końcu drgnie.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Ten stan świadomości kosmicznej, stan miłosnego zjednoczenia ze wszechświatem jest – jak zapewniają ci, co go zrealizowali – naszą prawdziwą naturą i czymś możliwym do osiągnięcia przez każdego. „Świat jest moim ciałem”, a doświadczenie go w ten sposób jest ekstazą – mówi, a właściwie śpiewa mistyk.

OGNISTY PTAK
Deszcz nie pada już na ciebie, lecz w tobie, oceany i rwące rzeki, są krwią pulsująca w rytm twojej Duszy zaś słońce świeci wprost z twego serca, pieszcząc swymi promieniami świat…

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
To powrót do domu.

KRAK A TAU
Świat jest moim ciałem. Nie – ja w świecie, ale – świat we mnie. Oto definitywny kres mechanizmu projekcji.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Nie: ja w świecie, ale: świat we mnie – oto cała percepcyjna przepaść dzieląca człowieka usidlonego od człowieka wolnego.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ wzdycha, ważąc słowa
Przepaść, którą aby przesadzić, ludzkość dotąd nie znalazła sposobu.

 

…………………………………

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Dotąd nie znalazła, co nie znaczy, że nie znajdzie! Moim zdaniem dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek w znanej nam historii jesteśmy bliscy zwycięskiego i kolektywnego przekroczenia przepaści. Dziesiątki, jeśli nie setki milionów ludzi zwraca się obecnie ku swojemu wnętrzu, ku wartościom serca i ich życie jest tego wyboru świadectwem. Można tu wymienić wspomnianych już kulturowo-kreatywnych, całe masy ludzi praktykujących różne formy medytacji i samorozwoju.

KRAK A TAU
Nawet na łamach tak bardzo monotematycznych mediów coraz częściej, w sposób rzetelny i rzeczowy mówi się o naszych potencjalnych umiejętnościach, takich jak: lewitacja, teleportacja, telepatia, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, psychokineza, chodzenie po ogniu czy po wodzie, czytanie zamkniętych książek, niejedzenie, itd.

PINA TUBO
Wszystkie te umiejętności – dotąd niemal wyłącznie utożsamiane ze świętymi, joginami, alchemikami, awatarami, założycielami religii – pojawiają się teraz spontanicznie u „zwyczajnych” ludzi.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Święci, jogini – od razu wielkie słowa zamiast nazywać ich po prostu: pełnosprawni. 

GIORDANO BENVENUTO do Primum Non Nocere
Zbierzmy wszystkie te, wymienione przez ciebie umiejętności w jednym osobniku i będziemy mieli wyobrażenie o standardowym wyposażeniu człowieka przyszłości. Przecież Jezus, Budda, Zaratustra, Krishna, Mistrz Eckhart, Jakub Bohme ze Zgorzelca, Rumi, Anioł Ślązak, Milarepa, Święty Jan od Krzyża, Kabir, Orfeusz, Yogananda – całe zastępy Wielkich Bytów uzmysławiało i uzmysławiają nam tylko możliwości, które drzemią w każdym z nas!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Obecnie, w sposób naturalny stają się one normą. Jesteśmy świadkami (i uczestnikami) – być może powolnego w skali jednego pokolenia – ale przecież jakże błyskawicznego procesu upowszechniania się tego, co, nie tak dawno jeszcze, uchodziło za cuda.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Rumi, Milarepa, Kabir, Anioł Ślązak… Pozostawili po sobie perły poezji. Któż lepiej, niż Oni znał drogocenność słowa?!
……………………

KRAK A TAU
Paradoksalnie, to właśnie nowa fizyka, wprowadzając zasadę nieoznaczoności, zaprosiła na łono nauki doświadczenie mistyczne.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Tym samym położyła też podwaliny pod przyszłą świętość nauki.

GIORDANO BENVENUTO
Macie absolutną rację. Lecz minie zapewne trochę czasu, nim naukowcy przyjmą do wiadomości te zupełnie logiczne konsekwencje praktyczne wypływające z zasady Heisenberga.

MILAGRO A JAR
Panowie, wymiękam. Może odtajnicie ten wasz uczony żargon, co?

KRAK A TAU
Uogólniając, zasada Heisenberga mówi, że świat jest pochodną procesu postrzegania; gdy zmieniamy naszą percepcję, sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości – zmienia się również rzeczywistość, zmienia się świat.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Jesteśmy więc odpowiedzialni za to, co widzimy.

GIORDANO BENVENUTO
I to, co jawiło się jako problem w starym świecie może – najzwyczajniej w świecie – zniknąć w Nowym Świecie.

NIP PESELKOPF
Wolnego! Zasada Heisenberga dotyczy przecież mikroświata!

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Nipek, czyż człowiek nie jest galaktyką mikroświatów? Hermetyczna maksyma mówi: „Jako na górze, tak i na dole”. Od cząstek elementarnych po bezkresne przestrzenie galaktyk, od nieskończenie małego do nieskończenie wielkiego – wszędzie napotykamy te same prawidłowości.

MILAGRO A JAR
No dobrze, ale co to może obchodzić zwykłego śmiertelnika?!

KRAK A TAU
Z tego wynika, że poprzez swoje przekonania – jakość utrzymywanych w swej świadomości myśli – twój śmiertelnik kreuje swe życiowe doświadczenie, swój organizm, swe ciało a na poziomie cywilizacji – znaną mu rzeczywistość.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Wielki Nauczyciel Budda do swych uczniów mawiał: „Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy
świat”.

PINA TUBO
„Myśli rządzą światem” – głosił u nas Platon.

PINA TUBO
Jeśli jest tak, jak mówią Budda i Platon, to wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby w tej samej chwili większość ludzi na tej planecie zaczęła świadomie emitować myśli jak najwznioślejsze, najszlachetniejsze, myśli pokoju i bezwarunkowej miłości.

GIORDANO BENVENUTO
Struktura materii zmieniła by się nieodwracalnie.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH cytuje Appolinaire’a
« Il est grand temps de rallumer les étoiles!»**

OGNISTY PTAK
Wkroczylibyśmy a właściwie wskoczylibyśmy w Nowy Świat.
……………………

PRIMUM NON NOCERE
Pomyślcie! Pomyślcie tylko, jakie byłyby konsekwencje, gdyby doświadczenie: „Świat jest moim ciałem” stało się udziałem każdego człowieka. Pomijając skrajne patologie, nikt przecież nie rani się, nie wdycha trucizn, nie wyrywa sobie palców, nie amputuje sobie członków rozmyślnie. A postępuje tak, gdyż wie, że to jest JEGO ciało.

Jeśli z autopsji wiedzielibyśmy w sposób tak samo oczywisty, że świat jest NASZYM ciałem, zaczęlibyśmy spontanicznie manifestować tego samego typu postawę w stosunku do wszechświata i jego mieszkańców! Wycinanie lasów, eksterminacja zwierząt czy wylewanie na łono Ziemi toksycznych chemikaliów byłyby dla nas równie absurdalne i nie do przyjęcia, jak wszelki akt autodestrukcji! Postępowanie głęboko ekologiczne wynikałoby z samej istoty naszego bytu!

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Poszerzająca się świadomość zawsze odzwierciedla się w świadomości moralnej: tych, z którymi się utożsamiamy (ja, rodzina, naród, ludzkość, planeta, kosmos) zawsze będziemy otaczać taką samą troską i miłością jak samego siebie.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ wzruszony
Psiakość! Ogarnęło mnie pospolite wzruszenie! Po raz pierwszy słyszę coś sensownego, chcę powiedzieć – nie do odparcia! (Sięga do przewieszonej przez ramię sakwy i niczym siewca, rzuca pośród zebranych garść podobnych do cekinów gwiazdek; podchodzi do rampy i pełen natchnienia, rzuca je szerokim gestem na głowy widzów.

MILAGRO A JAR
Co robisz Paździory?

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Sieję! Sieję nasiona praktycznego idealizmu! (zbiega ze sceny i – idąc do drzwi wyjściowych – z rozmachem i natchnieniem sieje na głowy widzów cekiny; wychodzi głównymi drzwiami)

 

…………………………………….

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Doświadczenie mistyczne to brakujące ludzkości ogniwo – Brama do pełni człowieczeństwa.
PINA TUBO
A za Bramą – Brahman. 

 

 

Wiktor Gołuszko

.

O autorze:

IMG_20170804_145259

Wiktor Gołuszko jest poetą, pisarzem, kompozytorem, prelegentem, doradcą ds. rozwoju potencjału twórczego. Wydał tomik prozy: “Ulisses”, publikował w pismach literackich i społeczno-kulturalnych, takich jak ZESZYTY LITERACKIE, Nieregularne Pismo Kulturalne KWARTALNIK, NEUROKULTURA – medium zaangażowane, Magazyn Literacki MINOTAURYDA, Portal Społeczno-Artystyczny EPRAWDA, Pismo Społeczno-Literackie WAKAT, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny PISARZE.PL, Magazyn Literacko-Artystyczny HELIKOPTER, kwartalnik KRYTYKA LITERACKA, kwartalnik literacko-artystyczny AFRONT, MEDIUM PUBLICZNE i inne. Jego wiersz: “Ostatnia Wieczerza” wszedł w skład antologii poezji polskiej poświęconej Beethovenowi, która znalazła się w biografii kompozytora zatytułowanej: “Beethoven – Próba Portretu Duchowego” autorstwa Adama Czartkowskiego. Obecnie artysta ukończył pracę nad misterium: “Hieros Gamos czyli Święte Gody” – sztuką z pogranicza poezji i teatru, do której skomponował również muzykę. Blog autora: Blog Wiktora Go

 

 

——————————————————

(*) Ignis Natura Renovatur Integri  (łac.) – Ogień odnawia całą naturę

(**) Il est grand temps de rallumer les étoiles ! (fr.) – Najwyższy czas, aby ponownie zapalić gwiazdy!

 

Subskrybcja
Powiadomienie
0 Komentarze
Inline Feedbacks
View all comments