Mariusz Wesołowski – CHŁOPIEC, KTÓRY NIE ZOSTAŁ PAPIEŻEM

 

Bieżące obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II sprawiły, że w polskich i
zagranicznych mediach znów pojawiła się rzekoma fotografia małego Karola z rodzicami. Jest
ona najwyraźniej rozpowszechniana jako taka przez kurię krakowską i rozmaite agencje
fotograficzne – trudno doprawdy zrozumieć dlaczego, gdyż chłopiec na tym zdjęciu wyraźnie nie
może być przyszłym papieżem.

Karol Wojtyła junior urodził się 18 maja 1920 roku. Maluch na fotografii ma ze dwa-trzy lata, więc musiała by ona być zrobiona około 1923 roku. Tymczasem na marginesie odbitki widnieje podpis fotografa: “B. Henner Ces.[arsko-] Król.[ewski] Nadw.[orny] Fotograf”, a po jego prawej stronie figuruje imperialny dwugłowy orzeł. Jest to niepodważalny dowód, że zdjęcie wykonano przed listopadem 1918 roku. Ojciec nosi zresztą austriacki mundur z dystynkcjami feldfebla, zaś suknia i uczesanie matki zupełnie nie przypominają mody z lat dwudziestych.

Datowanie można jeszcze bardziej uściślić na podstawie odznaczenia widocznego na piersi ojca.
Jest to tak zwany Jubiläumskreuz, czyli jubileuszowy krzyż z 1908 roku, nadawany dla
upamiętnienia 60. rocznicy koronacji Franciszka Józefa I. Otrzymali go prawie wszyscy
podoficerowie, oficerowie i urzędnicy C. K. Armii. Drugim podobnie masowo przyznawanym
odznaczeniem był Karl Truppen-Kreuz z grudnia 1916 roku, który dostawali wszyscy żołnierze
służący na linii frontu przez co najmniej dwanaście tygodni. Nie wiem, czy Karol Wojtyła senior taką służbę odbył, lecz szansa na to jest duża, a tymczasem tego pospolitego medalu na jego mundurze nie ma. Wolno nam zatem przyjąć, że fotografia była wykonana w latach 1908-1916.

Kiedy weźmiemy pod uwagę datę narodzin Edmunda Wojtyły, starszego brata Karola, czas
wykonania zdjęcia stanie się jeszcze bardziej precyzyjny. Edmund urodził się 27 lipca 1906
roku. Skoro chłopiec na fotografii ma dwa do trzech lat, ten portret rodzinny pochodzi
najpóźniej z 1908 lub 1909 roku.

Edmund Wojtyła został lekarzem i zmarł w roku 1932 na szkarlatynę, którą zaraził się od
pacjentki. Jego młodszy brat poszedł inną, lecz równie pełną poświęcenia drogą. Ale na słynnej
fotografii widnieje chłopiec, który nie został papieżem.

.

Mariusz Wesołowski

20 maja 2020 roku

 

O Autorze:

Mariusz Wesolowski – (ur. 1954),
absolwent polonistyki i historii sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
od roku 1982 mieszka w Kanadzie.

.

.

..

Subskrybcja
Powiadomienie
0 Komentarze
Inline Feedbacks
View all comments