Felieton

Stefan Radziszewski – Ten okropny Ojciec Alojzy (III)

Nie wiem, jak to możliwe, ale jednak… Ojciec Alojzy został zaproszony na Ogólnopolski Zjazd Lingwistyczny. W jego sesji przewidziano referat polityka (o języku polityków), dziennikarza (o języku mediów) oraz duchownego (o języku religijnym). Alojzy nie ukrywał zadowolenia, wszak na tej samej konferencji wygłaszał swój […]

Felieton

Stefan Radziszewski – Ten okropny Ojciec Alojzy (II)

Buddyści sądzą, że świat jest iluzją, lecz Księga Rodzaju poucza nas, że jest on aluzją, zaczął nieśmiało Ojciec Alojzy. To z Paula Claudela, łypnął w stronę młodzieży, która ziewając łypnęła na niego znudzonym wzrokiem. Ojciec Alojzy wyczuwał w tym łypiącym spoglądaniu w jego stronę trochę […]