Felieton

Marek Baterowicz – CONRAD JASNOWIDZ

 W powieści „Tajny agent” ( „The Secret Agent”, London 1907 ) znajdujemy to prorocze zdanie: „Nieszczęsna Europo! Zginiesz przez moralne obłąkanie twoich dzieci!” (str.41,PIW, 1992). W oryginale to samo zdanie brzmi: „Unhappy Europe! Thou shall perish by the […]