Świat

Jan Tomkowski – Podróż do Flandrii

[esej Jana Tomkowskiego jest częścią publikacji “Dawni mistrze” Kazimierza Chłędowskiego w opracowaniu Jana Tomkowskiego. Tekst książki w wersji elektronicznej – do bezpłatnego pobrania poniżej.] . [purchase_link id=”11051″ text=”Dawni Mistrze” style=”button” color=”green”] . Jan Van Eyck […]