Wiktor Gołuszko – Milczenie jest zgodą na zło

– prolegomena Swego czasu napisałem szereg pieśni, które zebrałem w zbiór zatytułowany: „Napisy na mórach” („ó” jest tutaj umieszczone intencjonalnie) i do których  skomponowałem również muzykę. Utwory te zaliczam do nurtu poezji zaangażowanej – zaangażowanej … Continue reading Wiktor Gołuszko – Milczenie jest zgodą na zło