Wiktor Gołuszko – Klucze suwerenności: więź

 „Świat będzie zbawiony, jeśli może być zbawiony, tylko przez nieposłusznych”. André GIDE   Słowo wstępu Tym tekstem rozpoczynam cykl felietonów dotyczących obecnej sytuacji i zmian, których wszyscy doświadczamy. Zbiorowi nadałem tytuł: „Klucze suwerenności”. Każdy artykuł … Continue reading Wiktor Gołuszko – Klucze suwerenności: więź