Urszula Gierszon – Medycyna w średniowieczu [3]

Medycyna na ziemiach polskich   W porównaniu z wiedzą lekarską mieszkańców Europy zachodniej, świadomość medyczna ludności zamieszkałej na ziemiach polskich aż do XIII-XIV wieku była nikła. Podstawowe zabiegi lecznicze wywodziły się z tradycji staro-słowiańskiej i … Continue reading Urszula Gierszon – Medycyna w średniowieczu [3]