Towarzystwo im. Władysława Wagnera

Screenshot 2015-06-17 23.23.46

Drodzy Żeglarze, Przyjaciele, 

prezentujemy Deklarcję Programową powstałego w Kanadzie

 Towarzystwa im. Władysława Wagnera

Towarzystwo wyłoniło się z pośród organizatorów pierwszego i drugiego
zlotów polonijnych żeglarzy: Wagner Sailing Rally, w latach 2012 oraz 2015
na Trellis Bay na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.
Program Towarzystwa wynika z fascynacji dziejami  Władysława Wagnera
oraz polonijnego żeglarstwa.
 
Towarzystwo im.Władysława Wagnera zaprasza do współpracy.
 
Uwagi i propozycje prosimy kierować na poniżej podane adresy założycieli Towarzystwa.
 
Strona internetowa Towarzystwa pomimo,
ze  jest jeszcze w trakcie montażu i daleko jej do doskonałości,
nadaje się do oglądania. Uzupelnienia, zmiany i poprawki nanosimy na bieżąco.
 
Dziekujemy za zainteresowanie.
Z uszanowaniem.
 
Założyciele Towarzystwa im. Władysława Wagnera:
Adam Korzeniewski – 
adakor65@gmail.com
Sławomir Królikiewicz  – slavek@naviproyachts.com
Andrzej Muszynski – andrzejmuszy@gmail.com                   
Zbigniew Turkiewicz – zbyszek.turkiewicz@yahoo.com
,, 

TOWARZYSTWO im. WŁADYSŁAWA WAGNERA

(Wagner Sailing Society)

 

Deklaracja Programowa

Towarzystwo im. Władysława Wagnera wyłoniło się z posród organizatorów pierwszego i drugiego zlotów polonijnych żeglarzy: Wagner Sailing Rally, w latach 2012 oraz 2015 na Trellis Bay na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Ideą przewodnią jaka przyświecała założycielom Towarzystwa była dalsza popularyzacja Władyslawa Wagnera, pierwszego Polaka, który przed II Wojna Swiatową pod żaglami opłyną świat, a następnie chwalebnie wpisał się w historię Brytyjskich Wysp Dziewiczych.

Hasłem przewodnimTowarzystwa, od momentu jego powstania, jest powtarzane przez Władysława Wagnera zawołanie:

“NIGDY NIE MÓW, NIE MOGĘ TEGO ZROBIĆ”

Prezentacje Władysława Wagnera oraz informacje o programie i działaniach Towarzystwa znajdują się na stronie internetowej

www.wagnersailingsociety.com

 

Towarzystwo im.Władysława Wagnera prowadzi następujące działania:

 • WYDAWNICZE – poprzez
 • wznowienia i dystrybucję pierwszych wydanych  w Polsce w latach  1934 i 1937 książek Władysława  Wagnera „Podług słońca i gwiazd” oraz „Pukosa horyzontu”
 • wznowienie i dystrybucję wydanej w 1986 roku książki W. Wagnera „By the Sun and Stars”

3.    wydanie i dystrybucję przetłumaczonej na język polski książki „By the Sun and Stars”

4.    wzowienie i dystrybucję, w uzgodnieniu z autorką,  książki Mabel Wagner „ Lest I

forget” oraz jej tłumaczenia na język polski

5.    dystrybucja książki „Zarys Historii Polonijnego Żeglarstwa” (Toronto, 2015)

6.    wydawanie i dystrybucję innych wydawnictw powstałych w środowiskach żeglarzy

Polonijnych

7.    wydawnictwa zlotowe Wagner Sailing Rally (wspólnie z rządem BVI)

 • MUZEALNE – poprzez
 • w kontakcie z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku oraz Muzeum Emigracji w Gdyni:

– prezentacja pamiątek z Wokółziemskiego Rejsu Władysława Wagnera przekazanych

przez Władysława Wagnera

2.    współudział przy tworzeniu Muzeum Władysława Wagnera na Trellis Bay

3.    organizacja oraz współudział  w organizacji wystaw tematycznie związanych z

działalnością Towarzystwa, a w szczególności poświeconych  Władysławowi

Wagnerowi

 • PROJEKTY SPECJALNE 
  • Przy współpracy z rzadem BVI oraz innymi instytucjami – działania zmierzajace do wprowadzenia do nazwy Międzynarodowego Porty Lotniczego Beef Island imienia Władysława Wagnera
  • Inspiracja i pomoc przy tworzeniu filmu dokumentalnego o Władysławie Wagnerze oraz filmu fabularnego
 • WSPÓŁUCZESTNICTWO W DZIAŁANIACH ŻEGLARSTWA POLONIJNEGO

 

 • Utrzymywanie kontaktów formalnych i organizacyjnych z rzadem BVI oraz polonijnymi organizacjami żeglarskimi  w celu przygotowywania kolejnych spotkań i zlotów cyklu Wagner Sailing Rally
 • Uczestnictwo w spotkaniach żeglarzy polonijnych, Polonia Randezvous i innych
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Towarzystwo im. Władysława Wagnera ustanowia nagrodę pod nazwą:

„Za Wagnerowską Dzielność”

którą przyznawać będzie za szczególne osiagnięcia w środowiskach polonijnych i krajowych żeglarzy

oraz za popularyzację Władysława Wagnera w różnych, również nie-polskich  środowiskach.

Nagrodę stanowi Statuetka przedstawiająca W.Wagnera przy kole sterowym z wygrawerowanym nazwiskiem laureata.

Ponadto laureat nagrody otrzyma komplet książek Władysława Wagnera wraz z dyplomem potwierdzającym nagrodę.

Kapitułę nagrody stanowią Zalożyciele Towarzystwa.

 

 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

Towarzystwo im. Wladysława Wagnera jest samodzielną i niezależną non-profit

organizacją zarejestrowaną w Kanadzie i działającą wśród polskich żeglarzy na

całym świecie.

 

Toronto, Mississauga – Kanada, June 10, 2015

 

Założyciele:

Adam Korzeniewski – Past Komandor PCYC, “Biały Żagiel”, Toronto

Sławomir Krolikiewicz  – PrezesNaviPro Yachts Inc. Delphia Charters, Kanada

Andrzej Muszynski – Vice Komandor PCYC, “Zawisza Czarny”, Hamilton

Zbigniew Turkiewicz – Komandor WSR 2015, Mississauga

 

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*