Ruszyła zbiórka żywności dla dzikich zwierząt

Rozpoczęła się akcja

“Dzikość Serca”.

Jej organizatorzy będą zbierali w szkołach karmę dla zwierząt.

Screenshot 2015-11-01 23.23.21

Sekcja Animal Patrol przy łódzkiej straży miejskiej wspólnie z nadleśnictwem rozpoczęła akcję pod hasłem “Dzikość Serca”. We wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzona będzie zbiórka żywności dla dzikich zwierząt z ośrodka rehabilitacji w Łagiewnikach. – Chodzi o to, żeby dużym ssakom takim jak dziki czy sarny zapewnić jedzenie. Chodzi o owoce dębu czy kasztanowca – leśniczy Tadeusz Smejda.

Screenshot 2015-11-01 23.23.41

Szkoły i przedszkola, które wykażą się największym zaangażowaniem w akcję otrzymają nagrody. – Za pierwsze miejsce jest seans w kinie, za drugie wyjście do Semafora i spotkanie z bajką, za trzecie udział w ciekawych prelekcjach – mówi Łukasz Berliński, dowódca sekcji Animal Patrol.Screenshot 2015-11-01 23.23.07

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*