Share with your friends
Submit
More share buttons
Zobacz

Obywatele Kanady w obronie praw i swobód

Przetłumaczona poniżej na język polski broszura została opublikowana przez samorzutnie zorganizowaną i nie posiadającą żadnych politycznych afiliacji grupę obywateli Kanady, którzy zaniepokojeni są próbami stłumienia podstawowej dla demokracji wolności słowa w odniesieniu do religii islamu przez obecny liberalny rząd kanadyjski. Jeżeli omawiany tu Wniosek M-103 stanie się kiedykolwiek prawem – a ma być on poddany pod parlamentarną dyskusję już jesienią bieżącego roku – wówczas wszelka krytyka muzułmańskich obyczajów, praktyk i wierzeń będzie w Kanadzie potencjalnie traktowana jako przestępstwo. Do tego nie możemy dopuścić, szczególnie teraz, kiedy islamski terroryzm oraz wzrastające wpływy szariatu zagrażają samym podstawom zachodniej cywilizacji. Prosimy zatem o staranne przeczytanie tekstu tej broszury i dogłębne zastanowienie się nad implikacjami Wniosku M-103. W niedalekiej przyszłości „Polska-Canada” zamieści również tekst listu (w języku angielskim, z załączonym polskim przekładem dla nadawców), który będzie można przesyłać elektronicznie członkom kanadyjskiego parlamentu. Słynny angielski myśliciel Edmund Burke powiedział, iż dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Okażmy się więc nie tylko dobrzy, ale również aktywni w walce o prawdziwie demokratyczną Kanadę.

Biuletyn – bezpłatna prenumerata

PAPIERY FOTOGRAFICZNE

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match