Apel w sprawie pracy Polaków w przemyśle brytyjskim

Otrzymaliśmy, dzięki kapitanowi żeglugi jachtowej Jackowi Czajewskiemu materiał z zebrania Senackiej Komisji Historii i Tradycji Politechniki Warszawskiej z apelem o informacje o osiągnięciach naukowych Polaków działających za granicą w dziedzinie techniki wojskowej.

APEL O ZBIERANIE INFORMACJI

o pracy Polaków w przemyśle brytyjskim

w czasie II Wojny Światowej.

Na wyspach brytyjskich znalazło się w czasie wojny  ponad 2000 polskich inżynierów.

Przed wojną istniały w Polsce tylko trzy uczelnie techniczne nadające tytuł inżyniera : Politechniki Warszawska i Lwowska oraz Akademia Górniczo – Hutnicza.  Należy to tego doliczyć wyższe szkoły techniczne w Warszawie i Poznaniu.

Można więc przyjąć że wśród  nich było prawie tysiąc absolwentów Politechniki Warszawskiej, w tym wielu pracowników PW.

Centralna Biblioteka Wojkowa zorganizowała w dniu 13 maja 2015 konferencję pt.:

„Polska myśl techniczna w Ii Wojnie Światowej.

W 70. rocznice zakończenia działań wojennych w Europie”

Miałem okazję wygłosić referat o prof. Pawle Janie Nowackim który był profesorem Wydziału Elektrycznego PW. Poza nim znam tylko jedno nazwisko profesora PW który też działał podobnie. Jeżeli istnieją   podobne informacje  – są rozproszone i trudne do odnalezienia.

Wysiłek zbrojeniowy aliantów jest oceniany jako bardzo ważny, ponieważ według historyków  wojna zakończyła się dzięki lepszemu uzbrojeniu  o wiele wcześniej.    Wkład Polaków jest jednak zbyt słabo udokumentowany, poza kilkoma najważniejszymi osiągnięciami. Nawet sukces polskich kryptologów w złamaniu kodu Enigmy był przez wiele lat pomijany. Dopiero w ubiegłym roku postawiono symboliczny  „milestone” przy ulicy Śniadeckich z napisem  dokumentującym fakt pierwszeństwa  polskich  kryptologów.

Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji na posiedzeniu w dniu 28 maja postanowiła zwrócić się do swoich członków a apelem o szukanie takich materiałów i przesyłanie informacji na adres Komisji.

Przewodniczący SKHiT PW

Prof. dr hab.inż Henryk Zobel

Ewentualne informacje prosimy przesyłać na adres redakcji

(poprzez formularz kontaktowy u góry strony).

Przekażemy je

Senackiej Komisji Historii i Tradycji Politechniki Warszawskiej

Zachęcamy do subskrypcji biuletynu POLSKA CANADA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*