Zobacz

Kultura jest podstawą suwerenności Polski

Nic nie jest ważniejsze w procesie podtrzymywania suwerenności niż duch – powiedział profesor Andrzej Nowak podczas spotkania z Polonią kanadyjską w 2014. Profesor zwrócił uwagę na wybuch poezji w odpowiedzi na tragedię smoleńską, porównując to zjawisko do tradycji romantycznej, potwierdzającej ciągłość polskiej kultury i jej nieugiętość w obliczu upodlenia, jakie gotują jej kolejne rządy.

Całość wywodu, będącego odpowiedzią na jedno z pytań, zadanych profesorowi Nowakowi po wykładzie 5 października w relacji video:

il. January Suchodolski, Bitwa pod Somosierrą

Podaj dalej!
Share on Pinterest
Share with your friends
Submit

Biuletyn – bezpłatna prenumerata

PAPIERY FOTOGRAFICZNE

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match